Uppgörelse med OptionSellers.com

selling options book

Det gör alltid ont när människor och organisationer man sett upp till och inspirerats av sviker. Ett aktuellt exempel är OptionSellers.com, en kapitalförvaltare i USA som läsare av bloggen sett mig referera till ett flertal gånger. James Cordier och Mikael Gross har under många år varit ivriga förespråkare för att sälja optioner som ett sätt att generera avkastning på kapital. Det är något som jag startade med långt innan jag kom i kontakt med OptionSellers.com, men de var avgjort en av pusselbitarna på vägen till att utöka strategin till de amerikanska råvarumarknaderna.

Att sälja optioner är i teorin förknippat med stora risker då förlusterna snabbt kan bli ohanterliga om utvecklingen går kraftigt åt fel håll. Jag har strikta regler för att hålla riskerna under kontroll, till exempel genom att sälja optioner på stort avstånd från aktuell kurs, justera/avsluta positioner och framför allt aldrig sälja fler optioner än att en förlust fortfarande blir hanterlig och endast utgör en begränsad del av portföljvärdet. Sådana regler hade också OptionSellers.com i sin officiella strategi, men i november förra året inträffade något som fick katastrofala följder för dem. En snabb och kraftig prisuppgång i amerikansk naturgas fick deras innehav i sålda köpoptioner att snabbt skapa stora förluster som de inte kunde hantera, utan hela deras kapital raderades ut. Ett kapital som byggts upp av hundratals privata placerare världen över som nu fick se sina pengar försvinna i tunna luften.

Det som fällde OptionSellers.com var helt och hållet deras bristande förmåga att följa sin egen strategi. De tog för stora positioner, med för många sålda köpoptioner där de dessutom valde lösenpriser som låg för nära aktuellt pris. När utvecklingen började gå dem emot i början av november förra året stängde de heller inte positionerna eller justerade dem, utan avvaktade och blev fångade av en snabb uppgång från ca 3,4 dollar till som högst 4,8 dollar på fyra dagar! De sålda köpoptionerna ökade så mycket i värde att de sålda köpoptionerna köptes tillbaka med tvång, då OptionSellers.com kapital inte räckte för att klara av säkerhetskraven. Resultat blev en förlust som översteg det tillgängliga kapitalet. Det är en följd av att optioner är hävstångsinstrument, där till exempel en termin i naturgas avser 10 000 British Thermal Unit (BTU) som prissätts i dollar och cent. Så en uppgång i naturgaspriset på 1 dollar skulle ge en vinst eller förlust  på 10 000 dollar på en termin. En option avser en termin, så det är givet att värdeförändringen kan bli ytterst svängig, särskilt när volatiliteten stiger och optionspriset ökar än mer.

Intressant att notera är att om positionerna hade varit mindre, till exempel genom att följa den strategi om allokering som OptionSellers.com själva marknadsförde så hade innehavet i naturgasoptioner blivit en lyckad affär, om än med påfrestande svängningar.

optionsellers pie chart

Nu blev istället resultat att kunderna inte bara förlorade sitt kapital, de blev också skyldiga pengar som krävdes för att köpa tillbaka de sålda optionerna.

För min förvaltning av Onsdagsfonden Good Options är OptionSellers.com debacle en nyttig påminnelse om hur viktigt det är med riskkontroll när man säljer optioner. I volatila marknader som naturgas är det bäst att sälja optioner med begränsad risk, till exempel genom olika former av spreads. Då vet man i förväg vad den maximala förlusten kan bli.

3 tankar om “Uppgörelse med OptionSellers.com

 1. Hej Thomas,

  Bodde många år i USA 70-80-90 talet. Jag och några kompisar la lite pengar med en kille som var daytrader, S&P index och Råvarubörsen i Chicago. Han byggde up från ca 1 mill$ till 40mill€. Vi tog ut våra grund investeringar och i ’girighetens’ tecken lät vi resten rida med. Man skulle ju kunna tro att allt gick förlorat när börsen gick åt skogen men så var det inte. Tom som han hette försvann en dag och har inte återfunnits någonstans, inte pengarna heller. Vi letade med hjälp av PI’s efter honom men ingen Tom. detta är nästan 30 år sedan.

  Jag berättar detta då jag läste om Options handeln, minnena kom tillbaks J Idag skrattar vi bara när det kommer på tal med mina gamla kompisar.

  Med vänlig hälsning,

  Lennart

 2. Hej Thomas!

  Stort tack för informationen.

  För mig var det en viktig anledning till att jag gick ur onsdagsfonden tidigare, dvs risken att förlora mer än man placerat i fonden om utvecklingen blir som i exemplet nedan. Jag kan tyvärr inte veta vilka risker som du tar med fondens placeringar i praktiken. I framtiden kanske du gör ett liknande misstag som i exemplet nedan. Då riskerar kanske min förlust att bli (mycket) större än det satsade kapitalet? Finns det några garantier mot det? T ex att medlemmarna av onsdagsfonden endast kan riskera att förlora satsat kapital, aldrig stå för fondens ev förluster (avtal som håller rent juridiskt)?

  Om medlemmarna kan bli skyldiga mer pengar än de satsat, har de fått tydlig information om detta?

  Tacksam för svar.

  Vänligen
  Johan

  ________________________________

  • Hej Johan,

   Det är en betydelsefull hederssak för mig att vara aktsam om kapitalet, särskilt andras pengar. Jag har en driven riskkontroll med tydliga regler för hur mycket jag satsar i varje position. I högriskmarknader, med kraftiga svängningar jobbar jag uteslutande med fixerad risk, i form av spreads eller köpta optioner som försäkring. Det är ett konkret sätt att garantera att förlusterna inte kan växa sig större än beräknat och något jag inom kort kommer att föra in i placeringsstrategin för att eliminera tvivel på säkerhet och farhågor om risk att förlora mer pengar än satsat.

Kommentarer är stängda.