Veckorapport vecka 20 2018

us interest rates.jpg

Bild från Mercer Advisors

Med en stark avslutning steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen i veckan. USA-börserna handlades mer försiktigt och stängde något lägre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade påtagligt något medan oljepriset stängde veckan på plus. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index gått upp med +2,8%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +1,1% och har i år stigit med +7,9%. OMXS30 är i neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1572 och 1579. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1579, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-05-18.png

De stigande räntorna i USA får återigen mycket uppmärksamhet och lade viss sordin på de amerikanska aktiekurserna under veckan. Den 10-åriga statsobligationen avkastar nu över 3% i ränta. Som alltid initierade bloggrannen Kortsikt skriver är det fundamentalt motiverat med en ränta på 3,5% för den amerikanska 10-åriga statsobligationen förutsatt att den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta två gånger till 2% i år.

10 year T-Note yield 2018-05-18.png

Bild från CNBC

Räntorna var i fokus också under den korta men branta nedgången på aktiebörserna i februari. Som Kortsikt skriver behöver inte stigande räntor vara negativ för aktiekurser, förutsatt att omsättningen och vinster i bolagen fortsätter att växa. Men det är givet att högre räntor höjer ribban för vad som krävs för att ge bränsle till ytterligare kursökningar.

Italien har börjat dyka upp på nyhetshimlen återigen, efter signaler om att tänkbara regeringsalternativ vill ta tag i den enorma statsskulden genom att bland annat försöka få till avskrivningar. Det satte viss press på banksektorn, där många europeiska banker har stor exponering mot Italien. Med en skuld som motsvarar 132% av landets bruttonationalprodukt ligger Italien tillsammans med Portugal i en särklass i EU, endast slaget av sorgebarnet Grekland.

statsskulder eu 2017.png

Bild från Europaportalen

Kurserna på Stockholmsbörsen hade som sagt en positiv utveckling i veckan, påeldad av bland annat en uppgång för HM-aktien, där storägaren Stefan Persson fortsätter att köpa aktier för stor summor. Hans innehav är nu uppe i sådana nivåer att spekulationer om ett eventuellt uppköp på allvar börjar höras. Den svaga svenska kronan fortsätter också ge dragkraft till värderingarna av de svenska bolagen med stor export.

Bensinpriserna skjuter också i höjden inför den stundande semesterperioden. Experter inom branschen, som Ulf Svahn, VD för SPBI, säger i en intervju att han inte ser några tecken på en nedgång på kort sikt. Det motsägs dock av en titt på bensinprisets utveckling i USA de senaste fem åren.

rbn12 5 years seasonal.png

Man ser tydligt att efterfrågan på bensin har en topp i maj, där bensinbolagen fyller på sina lager inför toppen av bilåkandet under sommaren. Med raffinaderier på högvarv blir det sedan vanligen en prisnedgång under själva sommarperioden. Återstår att se om vi får detta mönster även i år. Mycket beror förstås på hur oljepriset utvecklas, och för oss i Sverige påverkar även skatter och kronans värde mot den amerikanska dollarn.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1340 i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj (förlust). Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj (förlust).
 • Guld: Sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 47 i december.
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8. (endast mindre vinst)

Justerade positioner

 • Olja: såld köpoption med lösen 70 i augusti köptes tillbaka, en köpoption med lösen 76 i februari 2019 såldes liksom en säljoption med lösen 51 i februari. Justeringen innebar en förlust.

Nya positioner

 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i december.
 • Guld: Såld köpoption med lösen 1475 i december.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption med lösen 1400 i september. Sålda säljoptioner med lösen 1300, 1360 och 1400 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1420 och köpt säljoption 1460 med lösen i september. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1480 och köpt säljoption 1520 med lösen i september. Såld köpoption med lösen 1680 i december. Såld köpoption med lösen 1760 i mars 2019.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019.
 • Guld: Sålda säljoptioner med lösen 1175 i februari 2019 samt 1250 i oktober. Såld köpoption med lösen 1475 i december.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 55 i oktober. Såld säljoption med lösen 52 i november. Såld säljoption med lösen 55 i december. Såld säljoption med lösen 45 i mars 2019. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december. Sålda köpoptioner med lösen 76 och 87 i februari 2019.
 • Vete: Sålda köpoptioner 5,8, 6,0 och 6,6 med lösen december.
 • Bomull: Såld köpoption med lösen 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018.
 • Sojamjöl: Såld säljoption med lösen 340 i december 2018
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82. Såld köpoption med lösen 4,7 i december.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.
 • Socker: En collar med köpt termin, såld köpoption med lösen 13 i oktober och såld säljoption med lösen 11,25 i oktober.

Andelsvärdet i placeringsklubben backade med -0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 306,4198. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +5,4%.

Oljans fortsatta uppgång gjorde en justering nödvändig och den innebar som vanligt en förlust som är planerad att hämtas igen när den justerade positionen avslutas. Tillsammans med kostnaden för de så kallade hedgarna (försäkringarna) i OMXS30 innebar det en nedgång i veckan, trots att flera positioner stängdes med planerad vinst.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -2,5% sedan årsskiftet efter en vecka på +1,2%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond.

ACWI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +1,1%. Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 74,10, vilket är 2,4% över inköpskurs. Aktuell exit är 69,84.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +0,8%. Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 610,98, vilket är 1,1% över inköpskurs. Aktuell exit är 575,29.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-05-18

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index sjunkit med -4,1%. Stängningskursen underskrider aktuell exit på är 46,28, varför aktiefonden säljs av.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-05-18

Sedan inköp har index stigit med +1,8%. Högsta noteringen för Bloomberg Commodity Index sedan inköp är 16,64, vilket är 1,9% över inköpskurs. Aktuell exit är 15,82.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-05-18.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-05-18.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-05-18.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-05-18.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-05-08.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-05-18.png