Veckorapport vecka 16 2018

ericsson-ssab-telia-tt.jpg

Bild från Privata Affärer

Aktiekurserna på Stockholmsbörsen handlades uppåt på bred front under veckan, där positiva reaktioner på rapporter från tungviktare som Ericsson och Telia gav bränsle åt börsuppgången. USA-börserna inledde veckan optimistiskt men försvagades sedan och stängde endast något högre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna backade medan oljepriset fortsatte sin färd uppåt. De amerikanska obligationsräntorna steg liksom den amerikanska dollarn gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index ökade med +3,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -0,3%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar stärktes med +3,2% och har i år stigit med +3,9%. OMXS30 har slagit om till neutral trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig inom klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1569 och 1574. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket  tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-20

Företagsrapporter för årets första kvartal ramlar in i strid ström och överlag motsvarar eller överträffar siffrorna förväntningarna. För vissa bolag har reaktionerna blivit klart positiva, som ABB, Ericsson och Telia i Sverige, medan andra fått se kursen backa. Den amerikanska banksektorn har till exempel levererat starka rapporter men aktierna har tappat mark efter publiceringen. Kanske är det ett tecken på oro över att värderingarna är för höga sett till vad företagen presterar. Det kan också vara en tolkning om att storbankernas vinster till stor del har götts av Trumps bolagsskattesänkningar. April är normalt en stark börsmånad och i det korta perspektivet förefaller optimismen vara tillbaka på marknaden. USA-börserna hade dock en svagare avslutning i fredags, så det är högst osäkert hur vi öppnar på måndag.

Kronan fortsätter försvagas mot dollarn och euron, vilket är positiv för exporten.

 

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en negativ effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 13,5 i december.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Silver: Såld säljoption med lösen 14,25 i januari 2019.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 85 i november.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 1,10 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 14,25 i januari 2019. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld säljoption med lösen 85 i november. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.  Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,4% jämfört med förra fredagen, och slutade på 302,5402. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +4,0%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,5% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-20

Då trenden slagit om till positiv är det dags att åter köpa in aktiefonden AP7. Följande order läggs till Pensionsmyndigheten inför nästa vecka:

pensionsmyndigheten 2018-04-22.png

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-20

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-20

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-20

Sedan inköp har index sjunkit med -1,6%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,20.

Onsdagsfonden Råvaror

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Bloomberg Commodity Index. Inför nästa vecka läggs därför en köporder på en fiktiv fond som följer indexet. För den som vill placera i en råvarufond är XACT Råvaror (börshandlad fond) eller Handelsbankens Råvarufond bra alternativ.

DJCI-Weekly 2018-04-20

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-20.png

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXSBCAPPI-Weekly ATR 2018-04-20.png

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

ACWI-Weekly ATR 2018-04-20.png

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly 2018-04-20.png

UBS ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJCI) (Onsdagsfonden Råvaror

DJCI-Weekly ATR 2018-04-20

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-20.png

En tanke på “Veckorapport vecka 16 2018

 1. Pingback: Veckorapport vecka 16 2018 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.