Veckorapport vecka 15 2018

syria strike

Bild från Sunday Express

Vi lägger en rätt stabil börsvecka bakom oss, där aktiekurserna handlades i ett något snävare spann än tidigare veckor och den avslutande tonen var optimistisk, trots signaler om förestående anfall mot mål i Syrien och även uppgifter om att Kinas hållning i spelet om handelshinder tolkats väl mjukt. Marknadsreaktionerna svängde snabbt mellan positivt och negativt vilket avspeglade sig på aktiemarknaderna som rörde sig upp den ena dagen för att falla den andra. USA-börserna inledde och avslutade veckan negativt, men hann där emellan stiga en del och stängde högre jämfört med föregående fredag. Ädelmetallerna steg och oljepriset klättrade uppåt rejält på sedvanligt vis i samband med rykten om militära insatser i Mellanöstern. De amerikanska obligationsräntorna steg medan den amerikanska dollarn försvagades gentemot andra världsvalutor mätt i dollarindex.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +1,0% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index backat med -3,2%, exklusive utdelningar. Det bredare indexet Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) som inkluderar aktieutdelningar ökade med +1,5% och har i år stigit med +0,7%. OMXS30 är i negativ trend enligt Onsdagsfondens trendindikator  och befinner sig en bit under klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1568 och 1575. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, över index, vilket också tolkas som att index är i negativ trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30-Weekly 2018-04-13.png

Världspolitiska faktorer som hot om handelskrig och militära insatser i Mellanöstern fortsätter att vara i fokus på de finansiella marknaderna. De första rapporterna för det första kvartalet i år har droppat in och de kommande veckorna får vi en strid flod av hårda fakta om vinster och tillväxt, där det blir intressant att följa marknadsreaktionerna. i Sverige har börsen gått knackigt ett tag och värderingarna har kommit ned, samtidigt som den svenska kronan försvagats vilket är positivt för vår exportdominerade ekonomi.

Det är svårare än normalt att försöka prognostisera hur aktiebörserna startar nästa vecka, med de varannandagsrörelser vi sett den senaste tiden. Min bedömning är att vi kan få se lite av ett lättnadsrally när aktiebörserna öppnar, då den eskalerande situationen i Syrien verkar ha löst sig, åtminstone tillfälligt, utan att hotet om en direkt konfrontation mellan amerikanska och ryska styrkor ökat. Oljepriset borde också pressas ned efter en tids uppgång, som vanligt när det är oroligt i områden som antingen producerar eller transporterar olja. Tunga rapporter från ABB, Ericsson, SSAB och Telia väntar på torsdag och fredag och kan ge skarpa reaktioner på aktiekurserna.

Två marknader det surras om lite extra just nu är Ryssland, där rubeln fallit brant och börsen tappat ordentligt, trots en uppgång i oljepriset, samt råvaror som många bedömare pekar på är lågt värderade, särskilt jämfört med aktier.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat.

Avslutade positioner, med planerad vinst om inte annat anges

 • OMXS30: Såld ratio credit spread med såld säljoption 1520 och köpt säljoption 1550 med lösen i april. Positionen avslutades med en liten förlust.
 • Silver: Såld säljoption med lösen 15 i september.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 50 i september. Såld säljoption med lösen 55 i juli.

 

Justerade positioner

Nya positioner

 • Sojabönor: Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Naturgas: Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.

 

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Sålda säljoptioner med lösen 1400 och 1440 med lösen juni, 1300 och 1340 i september samt 1180 och 1240 i december. Såld ratio credit spread med såld säljoption 1460 och köpt säljoption 1500 med lösen i maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1560 samt köpt köpoption 1550, alla med lösen maj. Hedge med såld covered put med såld termin och såld säljoption på 1510 med lösen maj.
 • Kaffe: Såld köpoption 1,8 med lösen i december. Såld säljoption med lösen 110 i december.
 • Silver: Sålda säljoptioner med lösen 14,75 i september och 13,5 i december. Såld köpoption 23 med lösen i december.
 • Guld: Såld säljoption med lösen 1180 i december, sålda köpoptioner med lösen 1520 i oktober respektive 1620 i november.
 • Olja: Såld säljoption med lösen 52 i september. Såld säljoption med lösen 47 i december. Såld köpoption med lösen 70 i september. Såld köpoption med lösen 70 i december 2018. Såld köpoption med lösen 75 i december.
 • Vete: Såld köpoption 5,8 och 6,0 med lösen december.
 • Bomull: Såld säljoption 67 med lösen december. Sålda köpoptioner med lösen 91 i juli och 90 i december.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen i november. Såld köpoption med lösen 12,4 i november. Såld köpoption med lösen 13,0 i januari 2019.
 • Sojaolja: Köpt köpoption 35 med lösen juni 2018
 • Naturgas: Såld säljoption med lösen 2,5 i september.  Positiv prisspread med såld köpoption juli 3,0 samt köpt köpoption juli 2,8.
 • Gödkalv: Sålda säljoptioner med lösen 126 och 130 i oktober.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 4,1 med lösen i juli, och köpt termin i juli på 3,82.
 • Kakao: Såld köpoption med lösen 31 i december.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 301,2073. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +3,6%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är ned -6,5% sedan årsskiftet efter en vecka på i stort sett oförändrat. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling, däremot föregående fredags.

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige efter att exit träffades vecka 12.

ACWI-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXSBCAPPI-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar negativ trend för för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% likvid.

OMXS30-Weekly 2018-04-13

Onsdagsfonden Emerging Markets

Onsdagsfondens trendindikator visar neutral trend för iShares Emerging Index Fund. Portföljen är till 100% placerad i en fiktiv aktiefond som följer indexet.

EEM-Weekly 2018-04-13

Sedan inköp har index sjunkit med -0,9%. Högsta noteringen för iShares Emerging Index Fund sedan inköp är 50,18, 4,5% över inköpskurs. Aktuell exit är 46,09.

Volatilitet

Volatilitet beskriver hur mycket marknaderna svänger. Det kan användas på en mängd olika sätt i placeringsstrategier. I Onsdagsfonden använder jag volatiliteten framför allt för att beräkna exitnivåer. Ju större rörelser en marknad rör sig med, desto längre placeras exit från kursen och vice versa. Jag använder Average True Range för att mäta volatilitet.

OMXS30 (Onsdagsfonden OMXS30)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

OMX Benchmark Cap Price Index (Onsdagsfonden Sverige)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

iShares All Country World Index världsindex (Onsdagsfonden PPM)

OMXS30-Weekly ATR 2018-04-13

iShares MSCI Emerging Markets (Onsdagsfonden Emerging Markets)

EEM-Weekly ATR 2018-04-13

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30-Weekly 10 years 2018-04-13

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.