Börsen fortsätter ned – ytterligare hedge

Stockholmsbörsen utvecklas svagt idag, efter den branta nedgången på USA-börserna igår. I skrivande stund är OMXS30 ned drygt -5% i mars månad och nosar nu på bottennivåerna vid fallet i februari på 1487. För Onsdagsfonden Good Options innebär det ytterligare press på positionerna med sålda säljoptioner. Tack vare strategin att sprida ut etableringen av positioner och välja olika lösenmånader och lösenpriser är utvecklingen fortsatt under god kontroll, men ett par positioner är eller riskerar att hamna ”under vattenytan”. Därför har jag nyligen börjat skapa en så kallad hedge i portföljen, för att minska risken för negativt utfall. Igår utökade jag den hedgen.

Konkret arbetar jag med så kallade covered puts, där jag säljer en OMXS30 säljoption som är ”at the money”, alltså har ett lösenpris som ligger i stort sett där index befinner sig. Samtidigt säljer jag indexterminen. Den maximala vinsten är lika med erhållen optionspremie och uppnås så länge index noteras under säljoptionens lösenpris. Den maximala förlusten är i teorin obegränsad, då index i princip kan stiga hur mycket som helst och då göra att terminen ökar i värde betydligt mer än vad optionspremien bidrar med.

Som alltid när det gäller att sälja optioner gäller det att ha en strategi och planen klar för vad man gör vid olika utfall. Har man det på plats kommer den teoretiskt obegränsade förlusten aldrig att uppstå.

Med denna hedge drar jag in en rätt stor optionspremie som jag kan omvandla till vinst så länge index sjunker eller står still. Den kompenserar de förluster som kan uppstå vid fortsatt nedgång, till en viss gräns. Om nedgången blir för kraftig räcker hedgen inte till, och då får man fundera på ytterligare hedge, alternativt att justera de ursprungliga positionerna. Om index skulle vända tvärt upp igen så är det bra för de ursprungliga positionerna, men dåligt för hedgen. Då får man avveckla hedgen, alternativt har man under nedgången haft möjlighet att säkra den mot uppgång genom att köpa en köpoption i närheten av där man etablerade hedgen.

Det här låter kanske lite komplext och avancerat för några, men i grund och botten handlar det om att skapa sig ett skydd med en försäkring som ger vinst om utvecklingen går en emot och som resulterar i en förlust om index rör sig i förmånlig riktning för ens positioner. Om man har en portfölj med aktier och/eller fonder kan man skapa en hedge genom att till exempel köpa säljoptioner eller sälja köpoptioner mot sitt innehav. I dagsläget är säljoptioner dyra att köpa och köpoptioner billiga, vilket gör att en hedge via en covered put framstår som fördelaktig för Onsdagsfonden Good Options.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.