Årsrapport 2017

2017

Börsåret 2017 slutade med en uppgång för Stockholmbörsens OMXS30-index på +3,9%, exklusive utdelningar. Det bredare OMX Benchmark Index (OMXSBPI) steg med +7,5%. Inklusive utdelningar (OMXSBGI) steg index med 11,0%.

OMXS30 Weekly 2017.png

Börsåret präglades av låg volatilitet där kurserna startade ganska trevande för att sedan börja stiga. Efter att ha handlats i en konsoliderande fas under maj till juni fick vi se ett säljtryck under sensommaren. I september kom köparna tillbaka och med stöd av starka USA-börser klättrade index mot toppnivåer för året. En avslutande nedgång för storbolagen i OMXS30, särskilt för klädjätten HM, drog ned siffrorna för årsavkastningen där.

Placeringsklubben Onsdagsfonden

Placeringsklubben Onsdagsfonden stängde på en årsavkastning på +13,0% vilket är under målet på +15%. Den avgörande orsaken till missen av målet är att vinsterna från sålda optioner i Stockholmsbörsens OMXSS30-index underskred planerad volym. Den låga volatiliteten gjorde optioner billiga vilket minskade intäkterna. Det tog dessutom längre tid än normalt att stänga positionerna. Handeln på de amerikanska råvarubörserna var intensiv med handel på sammanlagt tretton marknader under året. Trots att endast en fjärdedel av kapitalet var allokerat har vinsterna stått för nära 70% av den totala värdeökningen. Särskilt framgångsrika marknader var guld, kaffe, spannmål och EUR/USD. Jag är övertygad om att handeln på råvarumarknaderna kommer att fortsätta vara lyckosam då tekniken med att sälja optioner fungerar väldigt väl i dessa marknader. De ger dessutom en synnerligen god diversifiering mot aktiemarknaden. Valutasäkringen har visat sig fungera väl; till en låg kostnad.

Det andra målet med placeringsklubbens förvaltning enligt placeringsstrategin Good Options är att uppnå en jämn värdeutveckling och skydda kapitalet från nedgångar. Här bedömer jag att årets utveckling varit med beröm godkänt.

Good Options vs OMXSBGI 2017

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM har haft ett starkt år, med en värdeökning på +22,8%, trots en aktiverad exit det första halvåret då portföljen skiftade från aktie- till räntefond. I mitten av året ändrades strategin genom att byta aktiefond från Avanza Zero till AP7 Aktiefond. Skälet till bytet var dels att ge de som har innehav i fonden möjlighet att kunna bevaka trend och exitnivåer, dels att kunna dra nyttan av den hävstång som AP7 Aktiefond använder, vilken förstärker fondens värdeutveckling. Baksidan är förstås att vid en börsnedgång kommer AP7 Aktiefond att gå ned mer än marknaden, men som en trendföljare med exitmetod är det något jag har möjligheten att minimera konsekvensen av. För utvecklingen under 2017 blev detta byte synnerligen lyckosamt.

Delägare och kapital

I placeringsklubben Onsdagsfonden strömmade nya delägare in och vi var vid årsskiftet 42 delägare. Det förvaltade kapitalet har fortsatt växa påtagligt och nådde drygt 11 miljoner SEK. Handeln bedrivs på depå i Nordnet samt i USA hos DeCarley Trading. Skattenivån är omkring 30%. Under hösten förberedde jag en förändring av placeringsstrategin till att allokera mer kapital till handeln i de amerikanska råvarumarknaderna. Ändringen trädde i kraft vid årsskiftet och innebär att 50% allokeras till OMXS30 och 50% till USA-marknaderna. Det är inte orimligt att anta att allokeringen kommer fortsätta förändras till råvarumarknadernas fördel.

Jag ser fram mot 2018 med stor tillförsikt och kommer att fortsätta arbeta hårt för att nå målen med nivå och jämnhet i värdeökningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.