Råvaror – diversifiering eller ökade möjligheter?

option selling commodities

I Onsdagsfonden Good Options söker jag avkastning genom att sälja optioner. Jag gör en analys om vart det är minst sannolikt att priset på en tillgång ska nå och säljer därefter optioner med lösenpris som ger god marginal till nuvarande kurs samtidigt som jag erhåller tillräckligt med optionspremium. På det viset behöver jag bara att kursen under optionens livslängd inte rör sig för kraftigt åt ”fel håll”, till skillnad från en ägare av en aktie eller råvara som är beroende av att kursen stiger för att tjäna pengar. Från början använde jag mig enbart av optioner i aktieindex (OMXS30) men för några år sedan utökade jag placeringsstrategin till att också omfatta råvarumarknader. Det har varit en ytterst nyttig erfarenhet som visat att sälja optioner i marknader som guld, olja, kaffe, majs, valuta och naturgas fungerar minst lika bra som i aktieindex. Särskilt om man tittar på det senaste året, då låg volatilitet har gjort optionshandel besvärlig på aktiebörser, men de flesta råvarumarknader fortsatt drivas av utbud/efterfrågan och gett goda optionspremier.

Att handla på multipla marknader gör jag inte för att söka den traditionella typen av diversifiering, där nedgångar i en marknad ska kompenseras av uppgångar i andra. För Onsdagsfonden Good Options är det avgörande att få fler möjligheter att ta positioner och därmed öka intäkterna, utan att öka risknivån proportionerligt. Om jag placerar i aktier eller aktiefonder och sprider mina innehav väl över både branscher, bolag och regioner kommer resultatet likväl att påverkas negativt av en allmän börsnedgång. Jag kanske klår index, men en värdeminskning på 20-30% som inte är ovanligt under börsfall är något man ändå vill undvika. Även som säljare av optioner löper jag risk att drabbas negativt av börsnedgångar, då börsfall till naturen ofta är dramatiska, med snabba nedgångar och  hastiga rekyler. Det är helt enkelt svårare att sälja optioner i börsnedgång och säkerhetskraven ökar rejält.

Råvarumarknader har generellt svag koppling/korrelation till varandra. Till exempel har priset på olja inte mycket påverkan på kaffepriset, eller vete på guld. Men det finns samband, bland annat till den amerikanska dollarn, där en stark dollar tenderar att på bred front pressa råvarupriser och vice versa. Med sund riskhantering kan jag likväl ha kapitalet placerat i åtta till tolv marknader parallellt utan den höga risk som det skulle innebära att satsa i motsvarande antal aktiemarknader. Jag gör det återigen inte för klassisk diversifiering, i syfte att minska risk, utan för att nå fler positioner och därmed större intäkter med lägre risk än om jag placerar i en enda marknad. Dollarns kurs i förhållande till den svenska kronan och dess påverkan på nettoresultatet har jag framgångsrikt neutraliserat effekten av genom så kallad valutasäkring.

Med bakgrund av detta kommer jag vid årsskiftet att förändra placeringsstrategin för Onsdagsfonden Good Options så att en större del av kapitalet, 50 %, allokeras för råvarumarknader och 50% för aktieindex (OMXS30). På sikt ser jag att aktieindex kommer att vara en marknad precis som vilken som helst och kanske ha 5-10% allokering, men jag vill skynda varsamt och utvärdera först innan ytterligare förändringar.

Till sist några ord om kapital och allokering i en optionssäljares portfölj. Även med diversifierade marknader med svaga kopplingar till varandra krävs det fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. Det är särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50% av kapitalet, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

En tanke på “Råvaror – diversifiering eller ökade möjligheter?

  1. Pingback: Råvaror – diversifiering eller ökade möjligheter? - AKTIEFEED

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.