Veckorapport vecka 41 2017

mäklarskyltar.jpg

Bild från DN

Aktiebörser världen över fortsatte uppåt medan Stockholmsbörsen stängde något ned jämfört med förra fredagens stängning. USA-börserna noterade nya högstanoteringar även om en viss svaghet i den avslutande handeln gjorde att uppgångarna för veckan blev små. De amerikanska obligationsräntorna föll, särskilt efter lägre inflation än väntat presenterats i fredags. Ädelmetallerna noterade påtagliga uppgångar, trots räntefallet och låg inflation, liksom oljepriset. Den amerikanska dollarn tog ett rejält kliv nedåt i värderingen mot andra världsvalutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index föll med -0,2% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 är i positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1553 och 1587. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1575, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-10-13.png

Låg inflation och en bred, global tillväxt ger fortsatt bränsle åt börsoptimismen. Aktievärderingarna är generellt höga historisk sett, och därför blir det återigen viktigt att se vad företagen säger om utsikterna för de kommande 6-12 månaderna. Bankerna fick lite stryk i veckan efter att nyhetsflödet fokuserat på en möjlig nedgång i bostadsmarknaden. Om detta har bloggaren Kortsikt skrivit nyligen och jag vill återigen lyfta fram hans läsvärda inlägg. De är sprängfyllda med fakta och ödmjuka slutsatser, låt vara en smula ostrukturerade.

Börstrenden är solklart positiv och flertalet börser världen över går starkt, inte minst de så kallade emerging markets.

EEM Weekly 2017-10-13

Den berömda riskaptiten är påslagen och mörka moln på finanshimmelen lyser med sin frånvaro. De kommande bolagsrapporterna och signaler från centralbanker om räntor och ändring av penningpolitisk stimulans är synnerligen viktiga. Volatiliteten ligger på extremt låga nivåer och någon gång kommer det att börja förändras. En något svag avslutning i USA kan göra att nästa veckas börsstart inleds lätt negativt.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en neutral effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den sålda säljoptionen i silver med lösen 13,5 i maj 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. En köpoption i EUR/USD såldes med lösen 1,245 i januari 2018. En covered call i vete etablerades.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1440 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, såld köpoption 1,245 januari 2018.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018. Covered call med köpt termin och såld köpoption 4,5 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.
 • 10-årig amerikansk statsobligation: covered call med köpt termin och såld köpoption med lösen 125 mars 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,1% jämfört med förra fredagen, och slutade på 285,0202. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,7%.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +14,6% sedan årsskiftet efter en vecka på +0,7%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 70,07. Aktuell exit är 68,00.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Portföljen är till 100% placerad i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för Stockholmsbörsens Benchmark Index sedan inköp är 604,98. Aktuell exit är 578,50.

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Portföljen är till 100% placerad i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-10-13

Högsta noteringen för OMXS30 sedan inköp är 1655,97. Aktuell exit är 1580,84.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index fortsatte nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-10-13.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, fortsatte volatiliteten nedåt jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-10-13.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-10-13.png

En tanke på “Veckorapport vecka 41 2017

 1. Pingback: Veckorapport vecka 41 2017 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.