Veckorapport vecka 39 2017

bull market joy.jpg

Bilfrån från HuffPost

Klang och jubel på aktiebörser världen över! Optimism om konjunkturen, förhoppningar om kommande starka rapporter, Trumps planer på sänkta skatter, minskad oro för globala konflikter, låga räntor, etc. Välj valfri förklaringsgrund själv, men oavsett vilken eller vilka så har vi den senaste månaden fått se en synnerligen stark utveckling på aktiemarknaden. Från lågpunkten den 29 augusti har till exempel Stockholmsbörsens OMXS30 stigit med 7,9% och är nästan tillbaka på årshögsta. USA-börserna tuffar på uppåt på bred front och noterade återigen nya rekordnivåer medan de amerikanska obligationsräntorna steg något jämfört med förra veckans stängning. Ädelmetallerna fortsatte nedgången från förra veckan neråt, efter att initialt ha stärkts, medan oljepriset noterade uppgångar. Den amerikanska dollarn ökade påtagligt i värde mot övriga världsvalutor trots en svag avslutning.

Stockholmsbörsens OMXS30-index steg med +2,3% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet har index stigit med +8,0%, exklusive utdelningar. OMXS30 har slagit om till positiv trend enligt Onsdagsfondens trendindikator och befinner sig över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1547 och 1578. Det klassiska trendfiltret 40 veckor (motsvarande 200 dagar i dagsdiagram) ligger på 1568, under index, vilket tolkas som att index är i positiv trend. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMXS30 Weekly 2017-09-29.png

Det blev en fin avslutning för aktieförvaltare och korrigeringen på drygt 8% vi fick se från mitten av juli till slutet av augusti är i stort sett återhämtad. Inte ens en negativ reaktion på HM:s rapport förmådde dra ned på den goda stämningen. Om en dryg vecka ramlar de första bolagsrapporterna för det tredje kvartalet in, och förväntningarna på starka resultat lär infrias, om man ser till all positiv makroekonomisk statistik som inkommit den senaste tiden. Intressantast blir som vanligt prognoserna för framtiden och vad de ger för potential till kommande aktiekurser. Ännu så länge ser vi inga tecken på inflation, men räntorna är på väg upp och penningpolitik kommer fortsatt att vara i fokus för både centralbanker och marknadsaktörer. För nästa börsvecka känns det troligt med en positiv inledning, då USA-börserna avslutade starkt. En fortsatt förstärkning av den amerikanska dollarn kan dämpa optimismen i USA.

Onsdagsfonden Good Options

Förhållandet mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan gav en positiv effekt på portföljen, valutasäkringen inkluderat. Den kvarvarande säljoptionen i OMXS30 med lösen 1320 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst, liksom den sålda köpoptionen i EUR/USD med lösen 1,245 i december. Den sålda säljoptionen i kaffe med lösen 1,15 i mars 2018 köptes tillbaka med planerad vinst. En säljoption i kaffe med lösen 1,175 i maj 2018 såldes och bildar nu en så kallad såld vagga med den tidigare sålda köpoptionen. En säljoption i OMXS30 med lösen 1440 i mars 2018 såldes, liksom en köpoption i naturgas med lösen 5,0 i mars 2018. En säljoption i sojabönor med lösen 9,2 i maj 2018 såldes. En säljoption i boskap med lösen 107 i februari 2018 såldes.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • OMXS30: Såld säljoption 1320 med lösen mars 2018. Sålda köpoptioner med lösen 1640 och 1680 i mars 2018.
 • Kaffe: Såld säljoption 1,175 med lösen i maj 2018, såld köpoption 2,0 med lösen i maj.
 • Guld: Såld köpoption 1450 mars 2018. Sålda säljoptioner 1180 och 1215 mars 2018. En köpt säljoption med lösen 1050 i december som en försäkring.
 • Silver: Såld köpoption 22 med lösen mars 2018. Såld säljoption 13,5 med lösen maj 2018.
 • Olja: Sålda köpoptioner 60 med lösen februari respektive mars 2018. Såld credit ratio call spread såld säljoption 61 och köpt säljoption 59, lösen i mars 2018.
 • EUR/USD: Såld säljoption december 1,17, såld köpoption december 1,23.
 • Vete: Såld säljoption 4,4 med lösen mars 2018.
 • Majs: Covered call med såld köpoption 3,7 med lösen mars 2018.
 • Naturgas: Såld säljoption 2,8 med lösen december, såld köpoption 5,0 med lösen mars 2018.
 • JPY/USD: Såld säljoption 0,0088 med lösen december.
 • Boskap: Såld säljoption 107 med lösen februari 2018.
 • Sojabönor: Såld säljoption 9,2 med lösen maj 2018.

Andelsvärdet i placeringsklubben steg med +0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 284,0975. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,4%.

I OMXS30 har vi fått se en god avkastning när befintliga sålda säljoptioner kunnat köpas tillbaka efter den senaste tidens snabba uppgång. Baksidan av myntet är att det nu är press på de sålda köpoptionerna, där index snabbt närmat sig lösennivåer. Jag kommer med stor sannolikhet att behöva göra en justering under nästa vecka och köpa tillbaka köpoptionen med lösen 1640. Det kommer att realisera en förlust på uppemot 0,5% av kapitalet som det ser ut i skrivande stund. Jag har inlett försäljningen av säljoptioner i OMXS30 på nytt, men fortsätter att vara försiktig till dess vi får lite nedgång. I råvarumarknaderna ligger fokus fortsatt på råvaror med starka säsongsmönster under hösten, som olja, naturgas, sojabönor och kaffe.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +12,0% sedan årsskiftet. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling.

Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend för jämförelseindexet MSCI All Country World Index (ACWI). Portföljen är 100% placerad i AP7 Aktiefond, vilket innebär att dollarns värde mot kronan påverkar resultatet.

ACWI Weekly 2017-09-29

Högsta noteringen för MSCI All Country World Index sedan inköp är 68,97. Aktuell exit är 66,84.

Onsdagsfonden Sverige

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens Benchmark Index. Det triggar en förändring i portföljen, från 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige till 100% i SPP Aktiefond Sverige.

OMXSBCAPPI Weekly 2017-09-29

Onsdagsfonden OMXS30

Onsdagsfondens trendindikator har slagit om till positiv trend för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Det triggar en förändring i portföljen, från 100% placerad i Spiltan Räntefond Sverige till 100% i Avanza Zero.

OMXS30 Weekly 2017-09-29

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för Stockholmsbörsens OMXS30-index föll jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med låg volatilitet.

OMXS30 Weekly ATR 2017-09-29.png

För iShares All Country World Index världsindex, ACWI, sjönk volatiliteten något jämfört med förra veckan. Vi är i en marknad med extremt låg volatilitet.

ACWI Weekly ATR 2017-09-29.png

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMXS30 Weekly 10 years 2017-09-29.png

En tanke på “Veckorapport vecka 39 2017

 1. Pingback: Veckorapport vecka 39 2017 - AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.