Tack för kaffet – diversifiera med råvaror

4quad-commodities

Det diskuteras allt mer om vikten av att diversifiera sina placeringar. Då avser jag inte standardrådet att köpa aktier i fler bolag, branscher eller regioner, utan om äkta diversifiering i tillgångsklasser som har negativ eller svag korrelation med aktier och varandra. Till exempel olja, kaffe, guld, majs och vete. Men det finns några saker att fundera över innan du köper guld för 10% av din portfölj. Till exempel att råvaror nästan alltid påverkas av dollarkursen, inte bara i förhållande till den svenska kronan utan också för att en stark dollar tenderar att pressa råvarupriser och vice versa. Sedan är råvarumarknader mycket mer drivna av utbud och efterfrågan än aktier, och många marknader har inte den långsiktiga kursökning som aktiebörser uppvisar. Om många vill ha vete så kommer driver det upp priserna vartefter producenterna ökar volymerna och priset sjunker. Säsongsmönster är också något som påverkar prisutvecklingen för många råvaror, till exempel att spannmål generellt är som billigast efter skörden eller att oljepriset brukar sjunka under hösten. Guld som ”råvara” är en intressant marknad då den mer är som en valuta utan vidare stark koppling till produktion och fysisk efterfrågan. Ränte- och inflationsnivåer påverkar guldpriset, liksom riskaptiten på aktie- och finansmarknader.

Visst kan du köpa på dig råvaror för att diversifiera din portfölj, i syfte att minska risken och stabilisera avkastningen. Men att bara köpa och behålla anser jag är en undermålig ansats, liksom det är för aktier och aktiefonder. Varför köpa en råvara som har hög sannolikhet att gå ned i pris och där du inte kan utgå från att den är negativt korrelerad med börsen, alltså att aktierna har motsvarande höga sannolikhet att gå upp. Låt istället din placeringsstrategi omfatta även råvarorna och hitta enkla regler för när du köper och säljer även dem. På det viset slipper du lita på turen med tajmingen och undvika att sitta fast i en utdragen nedgång. Du behöver även fundera på hur du ska placera i råvarumarknader. Det finns en mängd alternativ, som börshandlade fonder, certifikat, mini-futures, CFD. För min del handlar jag uteslutande optioner och terminer på de amerikanska råvarubörserna direkt via en amerikansk mäklare. Det ger mig en tydlig koppling till marknaden och möjlighet att kontrollera min risk på bästa sätt.

När du satt dig in i råvarumarknaderna och känner dig mogen att införliva dem i din placeringsstrategi rekommenderar jag att sälja optioner för att generera robust avkastning. Just i råvarumarknader är det särskilt effektivt, med många marknader, låga säkerhetskrav och hög likviditet i de flesta marknaderna. Jag har skrivit om denna teknik tidigare.

Att handla råvaror är ett sätt att uppnå diversifiering på riktigt och få uppleva marknader med fysiska produkter som går att ta på, till exempel kaffe som är en av världens mest handlade råvaror. Här har jag de senaste veckorna sålt köpoptioner med bred marginal till nuvarande pris, då sannolikheten för att priset stiger kraftigt nu när det mesta av skörden i Brasilien är avklarad är liten.

Coffee C Full1217 Future 2017-08-15

Det finns en del att fundera på innan man handlar i råvaror. Om man köper och säljer i utländsk valuta, till exempel dollar, behöver man ha koll på valutakursen och beräkna både kapitalvinst och valutavinst för varje affär. En intressant skattemässig egenhet är att förluster på råvaror som olja, guld och spannmål bara är avdragsgilla till 70% mot vinster. Har man gjort en vinst på 1000 kr i guld och en förlust i olja på lika mycket blir skatten inte noll utan 0,3*(1000-1000*0,7)=90 kr. Observera att detta också gäller Bitcoin! Handel i valuta, räntepapper eller utländska börsindex har normal kvittningsrätt, 100%. Det här är en skevhet i kapitalvinstreglerna som borde rättas till.

3 tankar om “Tack för kaffet – diversifiera med råvaror

 1. Pingback: Tack för kaffet – diversifiera med råvaror - AKTIEFEED

 2. Ett djävla krux här, som du lite är inne på, är:
  1. Valutaväxling. Denna avgift kan bli en oerhört stor del av ett köp. På t ex avanza kostar det 625:- att köpa för 250 000 kr (varav courtage då blir 100 kr med fast pris, valutaväxlingen kostar alltså 6 gånger mer än courtaget…)
  2. Om man inte har detta på en KF eller ISK så skänker man 30% av vinsten till staten. Kanske inte riktigt optimalt.

  Två gigantiskt negativa faktorer. Man kan däremot köpa certifikat på t ex Avanaz och helt undvika både 1 och 2. Handlar man t ex TRACK VETE AVA är det dessutom courtagefritt för köp över 1000 kr. Visserligen är inte detta att betrakta som optionshandel, men man slipper spekulationen då man kan följa enklare MA-värden och annat.

  • Hej Tommie,

   Jag handlar på en depå hos en amerikansk mäklare och har därför ett likvidkonto i USD. En insättning dit drar i sammanhanget ganska små avgifter för växling från SEK till USD. Jämfört med dagens låga räntor så är den gamla kapitalvinstskatten om 30%, som du uttrycker det, inte optimal. Men för att kunna bedriva den handel jag gör, med att sälja optioner på råvarumarknader är ISK inget alternativ i dagens läge. Jag får trösta mig med att diversifieringen och optionspremierna genererar en robust och god avkastning, och får kompensera att 30% av vinsten försvinner i skatt. Med tanke på att jag endast handlar för 50% av kapitalet för att försäkra mig om att klara oväntade händelseutvecklingar och ökade säkerhetskrav skulle en schablonskatt också tära en påtaglig del, framför allt om statslåneräntan når mer normala nivåer.

   Att det skulle vara mer spekulation med optionshandel, vilket är min fria tolkning av det du skriver, håller jag inte med om, i vart fall inte så länge man ställer sig på säljarens sida. Alla placeringar är ju i grunden spekulation, då man har en förhoppning om att priset ska utvecklas på ett sätt som ger positivt resultat, oavsett tidshorisont. Genom att sälja optioner spekulerar jag endast om vart det är minst sannolikt att kursen når inom en given tidsperiod. Jag är inte beroende av att kursen går åt ett visst håll, som man är om man köpt optioner, aktier eller certifikat. Sedan finns det förstås avigsidor med att sälja optioner, som att det kräver kapital för säkerhetskrav och att man måste vara noga med att kontrollera sin risk så att inte en förlust växer sig så stor att den raderar ut indragna premier.

Kommentarer är stängda.