Konsten att använda exit

eject

Att använda en exitmetod när man placerar i aktier och fonder behöver inte vara komplicerat. Om man utgår från vad man vill uppnå med sin exit, att begränsa förluster och låta vinsterna växa, blir designen lättare att göra. Jag har god erfarenhet av så kallad släpande exits, som följer kursen uppåt till dess att en rekyl nedåt gör att exitnivån träffas. Ett exempel är Chandelier-exiten, som beräknas från högsta noteringen sedan inköp och ”hängs” på ett visst avstånd från den. Man kan göra det så enkelt att man lägger exitnivån 5-10% under högsta noteringen och uppdaterar så snart man har en ny högsta kurs. Om man då köper en aktie för 100 kr och den högsta noteringen under resten av veckan blir 105 kr så kommer exitnivån att hamna på 94,5 kr. För varje vecka uppdateras exitnivån i takt med nya högsta noteringar, så efter några veckor kanske aktien noterat 130 kr som högst, med en påföljande Chandelier-exit vid 117 kr. Därefter kanske aktien börjar gå sidledes och sedan sjunka så att kursen en vecka stänger på 115 kr. Därmed har kursen stängt under exitnivån och aktien ska avyttras.

Trailing-Stop-Loss-Example.png

Bild från Option Alpha

Hur långt man ”hänger” Chandelier-exiten från högsta notering beror på hur mycket utrymme man vill ge aktien att utvecklas. Det hänger samman med hur ofta man köper och vilket tidsperspektiv man har. Täta köp och en beräknad innehavstid från veckor till några månader gör förmodligen att man väljer en snävare exit på 5-10%, medan den mindre aktive och mer långsiktige kanske tittar på 15-25%. Det viktiga är att inte försöka hitta ett värde som ska ge den ”bästa” exiten om man tittar på historisk kursdata, utan att det logiskt passar in i ens placeringsstrategi.

Med fasta procenttal i exitmetoden uppnår man enkelhet, men det blir också en smula fyrkantigt. Vissa aktier rör sig mer än andra, börsen går igenom olika perioder av svängningar, från stillastående till kraftiga och snabba rörelser. Ett sätt att hantera detta på är att bygga in hänsyn till volatiliteten, eller den aktuella storleken på svängningarna, i sin exitmetod. Det är vad jag gör i Onsdagsfonden PPM, där jag använder en Chandelier-exit i kombination med Average True Range, ATR.

atr

ATR blir ett mått på bruset i en aktie eller börs. Rörelser inom bruset är naturliga och inget vi vill bli utstoppade baserat på, medan större rörelser ska aktivera vårt försvar. Precis som i exemplet tidigare behöver jag därför fundera på hur mycket utrymme jag vill ge kursen, och med ATR uttrycks det i en multiplikator som tillsammans med värdet på ATR bestämmer hur långt ifrån den högsta noteringen exitnivån ska ligga. För en medelsiktig placerare som jag, med medelintensiv köpaktivitetet tycker jag en multiplikator på 2,25 passar bra, givet att jag tittar på veckodata.

Så med en volatilitetsbaserad Chandelier-exit behöver jag alltså både hålla koll på eventuellt nya högsta noteringar och värdet på ATR. Exitnivån sätts på en nivå om 2,25*ATR från högsta noteringen och uppdateras varje vecka, men bara uppåt. Exitnivån förändras om kursen gör ny högsta notering och/eller ATR minskar. På det här sättet kommer exitnivån att hamna längre från kursen när volatiliteten är hög och vice versa, allt för att man inte ska bli utstoppad av en rörelse som egentligen är högst naturlig i aktuellt marknadsläge.

Jag tycker också det är en fördel att snäva till exiten efter att jag uppnått en viss storlek på vinst. Logiken är att jag undan för undan blir beredd att lämna tillbaka allt mindre del av min upparbetade vinst, men ändå ger den chansen att fortsätta öka. Praktiskt innebär det att jag efter en viss uppgång minskar multiplikatorn, för min del i steg om 0,25 var femte procentenhet efter 10% uppgång räknat från högsta notering relativt inköpskurs. Efter en uppgång om 25% är multiplikatorn nere på 1,25, vilket för exitnivån en bra bit närmare aktiekursen.

Jag vill också understryka att en exitmetod är till för att skydda ditt kapital och ge dig klara säljbeslut både för att stoppa förluster och ta hem vinster. Att en exitnivå träffas innebär inte att en aktie inte längre är köpvärd eller på väg ned i negativ trend. Om aktien vänder upp och är i positiv trend är det bara att kliva in i den igen. Exiten är en försäkring, som innebär en viss kostnad, men ger dig skydd mot kraftiga nedgångar. Utan exit och med ett passivt förvaltat innehav på börsen kommer annars ett medelsiktigt sparande som 10 år att bero på en hel del på tur för att ge godkänd avkastning.

10-ars-sparande