Trender och säsongseffekter

4505.seasons.jpg

Bild från LexisNexis

I Onsdagsfonden Good Options placerar jag i ett antal marknader, från OMXS30 till ädemetaller, spannmål, kaffe och naturgas. I placeringsstrategin är trendföljning ett verktyg, där jag studerar trenden i veckodata och vid lämpliga tillfällen säljer optioner på nivåer som jag bedömer ha låg sannolikhet nås givet nuvarande trend. Att trenden är positiv innebär ju att kurserna stiger så att vi noterar allt högre nivåer och tillfälliga bottnar blir också högre. Sannolikheten att kursen fortsätter uppåt är högre än det omvända.

Det finns ett annat fenomen på finansiella marknader och det är säsongsmönster. Det är enkelt att förstå när det gäller till exempel spannmål, där vi har sådd och skörd och perioder där vädret kan påverka mycket. För andra marknader som olja och naturgas är det inte lika självklart att se mönstret, men det är helt klart något man ska ha med i bedömningen. För min del har jag inkluderat analys av säsongseffekter i råvarumarknader, med framgång. En av informationskällorna är OptionSellers.com som regelbundet tar upp intressanta historiska mönster. De är noga med att poängtera att säsongsmönster inte är en säker väg till vinst, att man bara kan satsa på att historien upprepar sig och köpa eller sälja en viss vecka för att sedan snabbt kamma hem vinst. Men man kan bedöma nivåer där det är låg sannolikhet att en marknads pris når inom en given tid,vilket är ett utmärkt läge för att sälja optioner.

Ett bra exempel på säsongsmönster är för amerikansk naturgas. Som vi kan se är trenden negativ enligt trendindikatorn liksom 40 veckors glidande medelvärde. Dock har kursen snabbt skjutit i höjden de senaste veckorna.

Natural Gas Full0417 Future 2017-03-24

Det här är logiskt om man ser till säsongsmönstret att priset på naturgas ofta brukar stiga under våren då grossistlagren är som lägst efter uppvärmningen på vintern, och falla tidig vinter då grossistlagren är som fullast. I kursdiagrammet ovan har det inte varit så enkelt att använda säsongsmönster för att tajma köp och sälj, och inte heller trenden har i alla lägen varit enkelt att använda. Priset på naturgas varierar förstås efter andra variabler som förväntningar, siffror över produktion och efterfrågan, klimat etc. Men om man slagit till på en botten under tidig vår alternativt en topp under sommaren alternativt tidig vinter har man kunna sälja sälj- respektive köpoptioner på nivåer som legat långt ifrån aktuell kurs,och sedan rätt snabbt kunna köpa tillbaka dem med vinst.

Säsongsmönster som det för naturgas ser man enklast i diagram som nedan.

grph-15yr-natural-gas-seasonal061016

I förvaltningen av placeringsklubbens portfölj har jag dragit god nytta av uppgången i naturgas de senaste veckorna, genom att sälja säljoptioner och köpa dem tillbaka på lägre nivåer. Någon gång under sommaren kommer jag att vända på kuttingen och börja sälja köpoptioner.

En tanke på “Trender och säsongseffekter

  1. Pingback: Trender och säsongseffekter – AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.