Skydda dina aktier och fonder mot börsnedgång

 

pengar försäkring

Det börjar dyka upp allt fler artiklar i ämnet hur man skyddar sina placeringar i aktier och fonder från börsnedgång. Om det är ett tecken på en nära förestående börsnedgång eller att vi fortfarande har en bra bit kvar uppåt vet jag inte, men jag tänkte göra mitt inlägg i debatten. En snabb titt i arkivet visade att jag behandlade ämnet för ganska precis två år sedan och det mesta av det jag då skrev känns fortfarande aktuellt. Vid tiden för inlägget, slutet av mars 2015, var OMXS30 uppe på rekordnivå och inledde omkring en månad efter publiceringen en nedgångsfas som varade fram till juni 2016, där index föll med 28% från topp till botten. Återstår att se hur det blir denna gång. 🙂  Så håll tillgodo, här är några varsamt uppdaterade råd om hur du kan gå tillväga för att skydda ditt kapital, vilket alla som inte har 20 år eller mer som sparhorisont behöver göra.

När börsen gått upp en period börjar farhågorna för en kommande nedgång att ventileras. Många funderar på bästa sätt att skydda sitt kapital från en långvarig och/eller djup nedgång, och en del kanske överväger om det finns sätt att utnyttja en börsnedgång.

anxious_investor

Min åsikt är att det bästa sättet att skydda sitt kapital är att vara aktiv på riktigt i sin förvaltning. Då menar jag inte att diversifiera portföljen med aktier i flera branscher och regioner, ”sprida” eller ”dra ned” på sin risk genom att köpa fonder i fler marknader, blandfonder etc. Det är gamla, uttjatade och trötta råd från rådgivare och journalister som är antingen svåra att omsätta i praktiskt handling eller ger högst begränsat ”skydd”. Går börsen ned faller de allra flesta aktier, om än olika mycket. En äkta aktiv förvaltning syftar till att skydda sitt kapital från större värdeminskning och innebär att man säljer av sina placeringar efter en genomtänkt strategi och inväntar ett nytt köpläge. För en trendföljare handlar det konkret om att köpa när trenden är upp, sälja när exitnivå uppnåtts, och vara beredd att köpa in sig igen. Att ha en exitmetod är därför väsentligt för att kunna vara sin egen aktive förvaltare.

Om man nu av något skäl inte är beredd att sälja sina placeringar, vad finns det för andra alternativ att skydda sig mot nedgång med, utan några kav på att kunna förutspå en kommande nedgång? Här är några exempel:

  • Börshandlade fonder med hävstång, som till exempel XACT Bear, där utvecklingen blir positiv vid börsnedgång och omvänt. Jag rekommenderar inte dessa typer av hävstångsprodukter, av den anledningen att värdeutvecklingen inte är transparent. Den beror inte endast på hur mycket indexet rört sig, utan styrs också av på vilket sätt det rört sig från punkt A till B. Beroende på hur nedgången gått till kan utfallet av din Bear-placering ligga långt från vad du tänkt dig efter några veckor eller månader. Här finns en bra förklaring om det.
  • Sälja (blanka) en börshandlad index-fond utan hävstång, som till exempel XACT OMXS30, men det är inte på alla depåer man har den möjligheten.
  • Köp säljoptioner. Genom att köpa säljoptioner på aktier eller OMXS30 kan du kompensera en börsnedgångs negativa effekt på din portfölj, då säljoptionerna ökar i värde när index sjunker. Man brukar prata om att man kan använda säljoptioner som en försäkring av portföljen, där kostnaden beror på hur täckande skydd man vill ha och under vilken period. Kanske kan det vara värt 2-3% av portföljvärdet för att kompensera sig i stort sett fullt ut mot en nedgång under 2-3 månaders sikt. Optionspriset påverkas av indexutvecklingen, tid kvar till lösen och volatiliteten, vilket gör att det kan vara svårbedömt.
  • Utfärda köpoptioner på innehavda aktier. Om du till exempel har 1000 aktier i HM kan du utfärda 10 köpoptioner, med lösenpris ovanför dagens kurs. Du kommer då antingen att få sälja aktierna till lösenpriset om kursen stiger ovanför det, eller så får du behålla optionspremien om kursen håller sig under lösenpris fram till lösendag. Du kommer inte att kompenseras för ett kraftigt börsfall, men du får in premier som mildrar effekten.
  • Sälj terminer på OMXS30. Ungefär som att blanka en indexfond, men du binder inte så mycket kapital. Om kurserna går upp gör du förlust på terminerna men din portfölj blir ju mer värd. Om index går ned gör du vinst i den sålda terminen. Du kommer att behöva kapital nog för att hantera säkerhetskraven för terminspositionen. Jämfört med optioner är terminer enklare, då faktorer som tidsvärde och volatilitet inte påverkar. Terminen rör sig helt enkelt som index.

För en aktiv placerare som vill kunna utnyttja positiv som negativ börstrend är terminer att varmt rekommendera. Terminshandel ska också vara möjlig inom ett ISK. Den mer erfarne kan utfärda köpoptioner i aktier eller index i tider av börsnedgång. Här krävs strikt riskkontroll och disciplinerade exits. Det är tyvärr få mäklare/banker som erbjuder ISK med positioner i utfärdade optioner.

Mer information om terminer (och optioner) kan du bland annat hitta på Nasdaq OMX.

79299_broschyr

Att skydda sig från en börsnedgång innebär förstås kostnader i form av försäkring eller, för den aktive placeraren, kostnader för att gå ur och sedan in igen vid kanske upprepade tillfällen under en kortare period. Den avgörande fördelen är att man tar kontrollen och inte förlitar sig på tur med marknadsutvecklingen när man vill använda sina sparade pengar.

Den som vill utnyttja en börsnedgång genom att exempelvis sälja terminer riskerar förstås också förluster, om kurserna stiger, precis som innehavda aktier och aktiefonder sjunker i värde när börsen går ned. Det är lika viktigt med en sund placeringsstrategi, med exits och metoder för återinträde på marknaden, när man spekulerar i nedgång som i uppgång.

En tanke på “Skydda dina aktier och fonder mot börsnedgång

  1. Pingback: Skydda dina aktier och fonder mot börsnedgång – AKTIEFEED

Kommentarer är stängda.