Bygg en långsiktig aktieportfölj med sålda optioner

quote-buy-low-and-sell-high-it-s-pretty-simple-the-problem-is-knowing-what-s-low-and-what-jim-rogers-81-38-67

En av de äldsta klyschorna på börsen är ”köp billigt och sälj dyrt”. Det är i praktiken väldigt mycket svårare än det låter och många har gett upp efter att ha misslyckats. Någonstans i den processen börjar man höra åsikter om att det är omöjligt att tajma marknader, att det gäller att vara långsiktig eller att aktier inte är något för småsparare. Men det finns ett lite annorlunda sätt att både tillämpa klyschan och vara långsiktig aktieplacerare, nämligen att sälja aktieoptioner.

Om du säljer en säljoption i en aktie tar du på dig skyldigheten att köpa in aktien till det lösenpris optionen avser, oavsett vad aktiekursen ligger på vid optionens förfallodag. Omvänt med en såld köpoption där du är skyldig att sälja aktien. Om du sålt en säljoption med ett lösenpris som ligger under nuvarande kurs blir du ”löst”, alltså tvingas att köpa in aktien, om kursen gått ned till eller under lösenpriset vid optionens förfallodag. Om du då valt ett lösenpris där du tycker att en aktie känns rätt värderad eller till och med billig bör det inte vara något bekymmer alls om du måste köpa aktierna. Det blir ett tillskott till din aktieportfölj, med en ingångskurs som du är nöjd med. Dessutom får du behålla premien.

Precis som när du köper en aktie direkt finns förstås risken att kursen fortsätter vidare ned bär aktierna åkt in i din portfölj. Satsar du på att bygga upp en långsiktig aktieportfölj kommer du förmodligen att köpa fler aktier när kursen sjunker. Du kan göra precis likadant med säljoptioner, det vill säga sälja nya med ännu lägre lösenpris i takt med att kursen sjunker. Fördelen med att sälja säljoptioner är att du köper in aktien till ett ännu lägre pris än om du skulle ha köpt den direkt. Du kommer också att dra in små men regelbundna intäkter i form av premier för de optioner du säljer.

A-man-looks-at-market-indices-at-a-stock-quotation-board-outside-a-brokerage-in-Tokyo.jpg

Med lite metodik kommer du att kunna sälja säljoptioner när omständigheterna är de rätta. Leta då framför allt efter lägen där du anser aktien vara billig (eller i vart fall attraktiv på sikt), samt slå till när volatiliteten är hygglig och optionerna därmed dyrare. Att sälja säljoptioner när börsen har en riktigt dålig dag ger ofta fina premier även för optioner vars lösenpriser ligger en bra bit under aktuell kurs. Korrektioner i tider av börsuppgång eller branta kursfall en bra bit in i en negativ börstrend ger optionssäljare gyllene lägen flera gånger per år. Tänk Brexit i år till exempel!

När du väl köpt in aktier kan du börja sälja köpoptioner på den underliggande aktien. Därmed sätter du i praktiken en säljorder vid optionens lösenpris och kan låsa in en garanterad vinst vid optionens förfallodag om kursen nått lösenpriset eller högre. Lösenpriset bör ligga på en nivå där du anser vara aktien vara fullvärderad eller ännu hellre dyr. Även här kan du utfärda optioner flera gånger och regelbundet dra in premier innan du blir löst på aktierna. Sämsta utfall är att kursen fortsätter upp efter att du fått sälja aktierna, men då kan du fortsätta med att sälja säljoptioner för att samla premier och få chans att få in aktien i portföljen igen, till ett bättre pris. Den mer spekulativt lagde kan också sälja köpoptioner utan att ha aktien i portföljen. Vad du då riskerar är att behöva blanka aktien, det vill säga ta upp ett aktielån och sälja aktierna om kursen överstiger lösenpriset vid förfallodagen. Här finns det risk för kännbar förlust om aktien skulle fortsätta kraftigt upp, varför det är viktigt att ha koll på vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sig. Undvik att sälja köpoptioner ”naket” om du inte är erfaren inom optioner.

Till och med långsiktiga värde- och utdelningsinvesterare kan alltså utnyttja optioner som ett sätt att köpa in aktier till attraktiva kurser och även sälja dem när de anser att det blivit dyra eller vill balansera om portföljen. Den som mer systematiskt vill tajma marknader och minska risken att bli sittande med aktier i nedgång får komplettera med metoder att avgöra när det är läge att sälja sälj- eller köpoptioner. Då handlar det inte bara om priset på aktien utan om vart man tror det är minst sannolikt att aktiekursen går fram till lösendag. Ett exempel är min trendföljande placeringsstrategi Onsdagsfonden Good Options, som jag förvaltar placeringsklubbens kapital efter.