Veckorapport vecka 40 2016

Tänk att det redan gått 40 veckor av året och vi har nu kommit in i höstkänslan på allvar. För 40 veckor sedan stängde OMXS30-index på 1446, nästan oförändrat jämfört med nu. Vi har fått se en del dramatiska börsveckor sedan dess, men till den kategorin hör inte veckan vi nyss lagt bakom oss. Aktiekurserna tuffade oförtrutet vidare uppåt på bred och stabil front utan någon egentlig tendens att titta bakom axeln överhuvudtaget. Oljepriset fortsatte också att öka, medan ädelmetallerna noterade kraftiga nedgångar i samband med att räntorna steg påtagligt, liksom dollarn.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +0,9% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen +0,3%, exklusive utdelningar. OMXS30 är nu i positiv trend enligt trendindikatorn och befinner sig fortsatt högt över klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan 1397 och 1406. Nu har index stängt över den senaste toppnoteringen för året och läget ser gynnsamt ut för den så kallade tjur-sidan som ligger långa i aktier och aktiefonder.

Det är det bara en månad kvar till det amerikanska presidentvalet, vilket nog många är lättade över. Nyhetsflödet från valkampanjerna kan ge fortsatt turbulens på börserna, men hittills har de amerikanska aktiebörserna handlats med mycket små rörelser. Efter lugna perioder med låg volatilitet kommer ofta större kursreaktioner, men det är som alltid bara en gissning om i vilken riktning och vid vilken tidpunkt. Företagsrapporter börjar ramla in nästa vecka, vilket alltid ger marknadsreaktioner då mycket ny information ska behandlas på kort tid.

Utvecklingen för koppar, som är en indikator på temperaturen i den globala industrikonjunkturen, är fortsatt defensiv med små rörelser.

copper-full1216-future-2016-10-07

Kina, som tidigare drev uppgångar på så många råvaror, har helt klart minskat sina inköp och det påverkar naturligtvis företag i många branscher världen över. Samtidigt har vi det så kallade TINA-syndromet – There Is No Alternative – som driver börskurserna då kapital söker avkastning i aktier som inte placeringar i räntebärande instrument kan ge. Därav att så mycket fokus ligger på analys av ränteutvecklingen. En ökning av räntenivåer med några tiondelar kommer inte att betyda särskilt mycket för företag och privatpersoner, men det kan ge stor effekt på kapitalförvaltares uträkningar av allokeringar, där möjlighet att dra ned på risknivåer kan bli verklighet. Med tanke på bland annat enorma pensionsfonder är det här något att fortsätta ha tät bevakning av.

Något som diskuteras flitigt på råvarumarknaderna är oljepriset, som ju gått starkt de senaste veckorna. Många pekar på ett starkt säsongsmönster, där det historiskt varit en god affär att gå kort olja i mitten av oktober för att köpa tillbaka i slutet på året.

crude-oil-full1116-future-2016-10-07

Jag är inte odelat positiv till säsongsmönster, som ju baseras på statistik och ofta inbjuder till att jaga bottnar eller toppar. Men otvivelaktigt har världen ett överskott av olja och högre priser kommer att snabbt återaktivera utvinningsanläggningar med så kallad fracking och bearbetning av oljesand. Att de oljeproducerande länderna ska lyckas med sina försökt till produktionsfrysning förefaller inte särskilt sannolikt, då oljepriser över 30 dollar per fat ändå innebär vinstpengar rakt in i statskassan för de flesta av dem. En frysning som diskuteras just nu skulle också ske på historiskt mycket hög produktionsnivå, samtidigt som efterfrågan är fortsatt svag.

Utsikterna för starten av nästa börsvecka ser neutrala till svagt negativa ut då USA-börserna stängde på minus, utan någon tydlig tendens i den avslutande handeln.

Onsdagsfonden Good Options

Valutasäkringen gav en svagt negativ effekt på portföljen. Den sålda köpoptionen i guld kunde köpas tillbaka med vinst efter veckans kursnedgång. En position i såld köpoption i olja började byggas.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

 • Guld: Såld säljoption 1175 i januari
 • OMXS30: Såld vagga med köpoption OMXS30 november 1470 och säljoption december 1260-1290
 • Kaffe: Såld köpoption kaffe 2.15 mars 2017
 • Olja: såld köpoption 65 med lösen mars 2017

Andelsvärdet steg med +0.2% jämfört med förra fredagen, och slutade på 250,0660. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +12,1%.

OMXS30-index är nu nära den sålda köpoptionens lösenpris, varför en eventuell justering kan komma att behövas, med risk för förlust. Bevakning också för den sålda säljoptionen i guld, efter den kraftiga nedgången i veckan. Det är tillfredsställande att kunna konstatera att de breda marginalerna till lösenpriser gör portföljen motståndskraftig mot oönskad prisutveckling. Därmed inte sagt att förluster alltid kan undvikas, det hör till spelet att hantera dem.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +8,2% sedan årsskiftet, efter en vecka på +1,6%. Notera att Pensionsmyndighetens siffror för veckan av någon anledning inte inkluderar fredagens utveckling. Fondportföljen utgörs till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator har nu slagit om till positiv trend för OMXS30. Trenden för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund, är fortsatt positiv. Grönt ljus för globalfonder med andra ord. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-10-07.png

ishares-msci-world-index-fund-2016-10-07Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte att minska i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på +/-2.9% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en normalt volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-10-07.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1461,51 för OMXS30, vilket noterades denna vecka. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1364,85, vilket är 6,0% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en förlust på -0,1%. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +6,3%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Globalfonder är populära aktiefonder, och jag börjar därför också redovisa exit för ett hypotetiskt sparande i en fond som går som iShares MSCI världsindex, URTH, med samma placeringsstrategi som Onsdagsfonden PPM. Globalfonden köptes in 2016-03-23 vid kursen 68,37, efter tre veckor med neutral trend efter tidigare negativ. Högsta köp sedan notering är 74,6. Aktuell exit är nu 70,57, vilket är 2,0% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en vinst på +3,2%. Sedan inköp har URTH stigit med +5,3%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-10-07.png

Annonser

5 thoughts on “Veckorapport vecka 40 2016

 1. Hej Tack för alla veckorappporter. Jag läser dem med intresse varje vecka. Jag kollar speciellt marknadstrenderna, då jag själv investerar lite i råvaror. En som jag dock saknar är Nickel. Finns det någon möjlighet för dig att lägga ut även denna? Med vänliga hälsningar Rolf Gren

  Den 8 okt 2016 10:17 fm skrev Onsdagsfonden <comment-reply@wordpress.com>:

  hipshot posted: "

  Tänk att det redan gått 40 veckor av året och vi har nu kommit in i höstkänslan på allvar. För 40 veckor sedan stängde OMXS30-index på 1446, nästan oförändrat jämfört med nu. Vi har fått se en del dramatiska börsveckor sedan dess, men till den kategorin"

  • Hej Rolf,

   Tack för din kommentar, kul att marknadstrenderna är användbara. Jag har nu lagt till diagram för nickel, i form av utvecklingen för iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return. Det är en börshandlad produkt, i detta fallet ett börshandlat certifikat, där kursen följer priset för nickel-futuren (frontmånad) som handlas på LME-börsen i London. Den mäter alltså inte spotpriset. Det var det bästa jag kunde hitta i ProRealTimes databas.

 2. Några åsikter om Philosophical Economics idé/strategi om att sätta på/av glidande medelvärden beroende på medelvärdet av $UNRATE (Unemployment Rate)?

  Serien börjar med: http://www.philosophicaleconomics.com/2016/01/movingaverage/
  …och fortsätter sedan vidare. Det hela är något av en ganska tung läsning, men bör passa fint för alla som gillar idén om medelvärden.

  Summa summarum är ungefär detta (en grov förenkling):
  – Använd medelvärden, men bara om risken är större än normalt för lågkonjunktur
  – Använd glidande medelvärde för arbetslöshetssiffror från USA, oavsett marknad, då dessa bäst reflekterar hög- respektive lågkonjunktur i alla länder (global marknad trots allt)

  Om man följer detta är nuvarande status att $UNRATE ligger på 5 och att medelvärdet för 12 månader är 4.93. $UNRATE ligger alltså högre (en högre arbetslöshet) än medelvärdet vilket ger signalen att risken för lågkonjunktur är högre än normalt. Därav, enligt denna strategi, bör användandet av glidande medelvärden slås på för samtliga större index (för en lekman innebär detta t ex indexföljande fonder som Avanza Zero, SPP Global m fl).

  Om man följer detta och är investerad i detta:

  1. Avanza Zero
  2. SPP Aktiefond Global
  3. Swedbank Robur Realinvest
  4. AMF Räntefond Lång
  5. Spiltan Räntefond Sverige

  …innebär det att MA-regler slagit om till att gälla varpå en signal om att sälja Swedbank Robur Realinvest börjat gälla.

  Det skulle vara intressant att se dina åsikter om överordnade medelvärde som styr huruvida man slår på eller av glidande medelvärden (oavsett vilka man använder) beroende på större makroekonomiska värden (i detta fall $UNRATE).

  Ett gott exempel där PE’s strategi skulle ha vunnit över din egna är under den senaste turbulensen på marknaden där din strategi gav tydliga säljsignaler samtidigt som PE-strategin sa åt oss att sitta lugn i båten då det inte fanns några värden som pekade på att risken för lågkonjunktur var stor. En kombination av dina medelvärden och PE’s strategi skulle helt och hållet undvikit något sådant (lätt att vara efterklok dock, men……… PE’s strategi innehåller en viss logik trots allt).

  • Intressant som vanligt Tommie,

   Min inställning är att inte lägga för mycket krav på vad man använder för beslutsmodell för att gå kort eller lång, utan istället fokusera på exits, position sizing och marknadsval. Det hindrar inte att jag regelbundet ser över de medelvärden jag använder i trendindikatorn och funderar på om det finns förbättringar att göra. Men medelvärden är bara en matematisk representation av underliggande, tänkt att underlätta analys av trend och passa in i en strategi som använder dem. Precis som de kan fungera utmärkt under vissa perioder slår de också fel under andra. Jag tror att man gör bäst i att acceptera det och lägga krutet på att anpassa sig till olika utfall, där man håller förlusterna små och låter vinsterna växa. Oavsett vad man använder för medelvärden får man med dess positiva som negativa egenskaper, där eftersläpning och träffsäkerhet ligger på minussidan. Men visst är det intressant att utforska hur andra mått på temperaturen i ekonomin rör sig. Kopplingen till aktiepriser är enligt min uppfattning genomgående svag för de modeller som försökt knyta makroekonomiska parametrar till börsindex, till stor del beroende på det marknadsaktörernas flockbeteende och de allt snabbare finansiella flödena.

   Jag är lite osäker på i vilken period du menar min strategi gav tydliga säljsignaler. För OMXS30 ser jag att trendindikatorn senast signalerade omslag till negativ trend i slutet av september 2015. För den som ville gå kort fanns det läge redan i slutet av juni 2015, då vi fick tre veckors neutral trend efter positiv. Samtidigt använder jag mig inte av trendindikatorn för att generera säljsignaler, utan för att identifiera köplägen. Befintliga positioners vara eller icke vara styrs av exitmetoden. Generellt fungerar trendföljande metoder ofta rätt dåligt som beslutsunderlag för att gå kort, då de inte hinner med snabba och djupa nedgångar på grund av sin eftersläpning.

   • Kopplingen till aktiepriser är enligt min uppfattning genomgående svag för de modeller som försökt knyta makroekonomiska parametrar till börsindex, till stor del beroende på det marknadsaktörernas flockbeteende och de allt snabbare finansiella flödena.

    Mja, men jag förstår din uppfattning då det finns få människor därute som påvisat att så inte är fallet. Det är därför PE i ett senare inlägg hårdgranskar all den makroekonomisk data (index) som finns tillgängliga för att se vilken av dessa som ger högst korrelation när det kommer till hög- respektive lågkonjunktur.

    Om det kan man läsa i uppföljningen ”In Search of the Perfect Recession Indicator”:
    http://www.philosophicaleconomics.com/2016/02/uetrend/

    Men man bör verkligen läsa det första och de kommande inläggen innan man ger sig på den delen för att få sig en bild av hur idén fungerar.

    Man måste också komma ihåg om att det endast handlar om att slå på eller av glidande medelvärden. Om nuvarande värde är över de glidande medelvärdena ligger man investerad trots allt. Kortfattat är det som att ha dubbla säkerhetsventiler där målet är att undvika de kortvariga nedgångarna som endast resulterar i att man säljer billigare och köper dyrare. Även din strategi innehåller delar av en sådan strategi, men PE’s är något enklare för gemene man att skapa utan speciella externa verktyg.

    Jag är lite osäker på i vilken period du menar min strategi gav tydliga säljsignaler. För OMXS30 ser jag att trendindikatorn senast signalerade omslag till negativ trend i slutet av september 2015.

    Kommer inte ihåg riktigt, men det var någon period där signal om ”sälj” gavs (Brexit kanske?) och som gav det PE kallar en ”whiplash” (om jag minns rätt); det blev alltså en negativ försäljning då man i ett senare var ”tvungen” att köpa in sig dyrare. Det är dessa signaler som kan vara intressanta att ha en spärr mot.

    Som du skriver kan man givetvis acceptera detta och gå vidare. Det existear ingen strategi som ger 100% vinst varje gång och det är inget man kan förvänta sig heller, men som någon som tror på medelvärden som strategi är det ändå intressant att spana in den mer makroekonomiska datan som finns tillgänglig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s