Veckorapport vecka 35 2016

us nfp

I väntan på den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken för augusti handlades börserna med små rörelser i en lätt dragning åt det positiva hållet. I fredags, när svagare statistik än väntat presenterats, sköt aktiekurserna i höjden på bred front. Oljepriset föll påtagligt medan guldet stängde i stort sett oförändrat efter en stark utveckling under veckans sista dag. Räntorna stängde något lägre jämfört med förra veckan, efter sedvanliga stora rörelser i samband med tung ekonomisk statistik. Dollarn visade endast mindre rörelser mot andra tunga valutor.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde med en uppgång på +1.8% jämfört med stängningskursen förra veckan. Sedan årsskiftet är utvecklingen -0.7%, exklusive utdelningar. Från bottennoteringen efter Brexit den 27 juni har index stigit närmare 16%.

Bilden av finansiella marknader som mer styrs av räntenivåer än av bolags- och branschdata är intakt. Varje statistik, initiativ eller uttalande från centralbanker som kan tolkas som fördröjning av räntehöjning, eller till och med nya penningpolitiska stimulanser skapar ofelbart ett ökat köptryck på aktiebörser. Industriellt betydelsefulla råvarumarknader som olja och koppar visar fortsatt svag utveckling.

Kina, som har potentialen att märkbart påverka det globala börsläget, ser en positiv utveckling av aktiekurserna, förstärkt av positiv konjunkturstatistik i veckan.

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF 2016-09-02

OMXS30 är, trots den kraftiga uppgången sedan Brexit, i fortsatt i neutral/oklar trend enligt trendindikatorn. Index har etablerat sig långt ovanför klustret av trendindikatorns längre medelvärden mellan  1380 och 1401. Ännu är det alltså osäkert läge. Vi ser här tydligt hur trendindikatorer släpar efter prisutvecklingen, särskilt i veckodiagram. Det är ett önskvärt beteende även om det ibland gör miljön svår för trendföljare. En placeringsstrategi baserat på trendföljande metodik behöver effektiva entry-regler i kombination med en trendindikator. I Onsdagsfonden PPM använder jag till exempel regeln om att köpa aktiefond efter tre veckor av neutral trend efter negativ. Den kompletteras av Chandelier-exit. Att låta en trendindikator ensam styra tidpunkter för köp och sälj är inte att rekommendera.

Onsdagsfonden Good Options

Dollarn stärktes mot den svenska kronan, vilket gav en positiv effekt i portföljen. Den sålda köpoptionen i OMXS30 med lösenpris 1420 justerades, vilket realiserade en förlust på -0,9%.

Portföljen innehåller nu följande placeringar:

  • Såld vagga med köpoption OMXS30 november 1470 och säljoption december 1220
  • Såld säljoption guld 1210,  lösenmånad i december.
  • Såld köpoption kaffe 2.15 mars 2017

Andelsvärdet sjönk med -0,5% jämfört med förra fredagen, och slutade på 246,9322. Sedan årsskiftet har andelsvärdet stigit med +10,7%.

Justeringen av den sålda köpoptionen för OMXS30 innebar som sagt en förlust. Om index håller sig under 1470 fram till november kommer vaggan att förfalla värdelös, alternativt köpas tillbaka för lågt pris. Skulle kurserna fortsätta vidare uppåt och trendindikatorn visa positiv trend är det aktuellt att köpa terminer för att neutralisera optionerna.

Onsdagsfonden PPM

Onsdagsfonden PPM är upp +5,2% sedan årsskiftet, efter en vecka på +0,9%. Fondportföljen utgörs nu till 100% av aktiefonden Avanza Zero.

Trendindikatorn

Onsdagsfondens trendindikator visar fortsatt neutral/oklar trend för OMXS30. Trenden för världsindex, baserat på iShares MSCI World Index Fund, är fortsatt positiv. Grönt ljus för globalfonder med andra ord. Utvecklingen för fler marknader, börser som råvaror, finns redovisade på sidan Marknadstrender.

OMX STOCKHOLM 30 2016-09-02.png

ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND 2016-09-02Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral och -1 vid negativ börstrend.

Volatilitet

En titt på volatiliteten visar att Average True Range för OMXS30 fortsatte att minska i veckan. För kommande börsvecka skulle det vara normalt med en rörelse på drygt +/-3.4% givet utvecklingen de senaste 12 veckorna. Vi är i en lätt volatil marknad.

OMX STOCKHOLM 30 ATR 2016-09-02.png

Exit

Aktiefonden Avanza Zero köptes 2016-08-04 in till premiepensionsportföjen som förvaltas enligt Onsdagsfonden PPM. En Chandelier-exit började därför beräknas från denna dag, och högsta notering sedan köp är 1437,24 för OMXS30. Högre högsta-noteringar och/eller lägre volatilitet gör att exitnivån stiger.

Aktuell exit är nu 1326,62, vilket är 7,7% under senaste veckostängning. Om index skulle falla till exitnivån innebär det en förlust på -2,9%. Sedan inköp har OMXS30 stigit med +5,2%. Efter 10% uppgång börjar exiten snävas till.

Den stora bilden

Trendindikatorn för OMXS30 under de senaste 10 åren.

OMX STOCKHOLM 30 10 years 2016-09-02.png

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.