Plocka mynt framför ångvälten

steamroller

Många avfärdar tekniken med att sälja optioner med liknelsen att det är som att plocka mynt framför en ångvält: ett större antal små vinster kan snabbt utraderas av en enda stor förlust. Jag har tidigare beskrivit olika metoder som på olika sätt hjälper mig att manövrera undan ångvälten. Nu kan jag lägga till ännu en, som kanske har den enskilt största effekten, nämligen diversifiering. Genom att sälja optioner i flera olika marknader, som sinsemellan har svaga kopplingar reducerar man effektivt risken att en enstaka marknad drar ned värdeutvecklingen dramatiskt. Med lägre insatser och därmed risk per marknad kommer de förluster som är en naturlig del av verksamheten att hållas på en hanterbar nivå. Precis som Michael Gross på optionsellers.com beskriver det handlar diversifiering om att istället för fem steg fram och fem steg bak, eller värre, ta fem steg fram och kanske ett eller två bak innan man går vidare.

Det här kunde ju vara ännu ett inlägg med teoretisk tyngdpunkt, men tack vare Onsdagsfonden Good Options har jag nu också en praktisk erfarenhet av att sälja optioner i en diversifierad portfölj. Ännu så länge är tiden för kort för att göra några tyngre utvärderingar, men utan tvekan har värdeutvecklingen jämnats ut än mer och framför allt blir justeringar av positioner mindre ”dramatisk” när insatsen per marknad minskar. Därför ser jag det som troligt att jag kommer att öka graden av diversifiering framöver och alltså minska insatserna för OMXS30 och öka dem för råvarumarknaderna. Valutaeffekter skulle kunna vara ett argument mot denna utveckling, men nu har jag ju också en effektiv metod att minimera dem med.