Presentation av Onsdagsfonden OMX

onsdagsfonden_loggaJag tänkte det kunde vara på sin plats att presentera Onsdagsfonden OMX lite mer utförligt. Det är namnet på den placeringsstrategi jag utvecklat och använder mig av i förvaltningen av placeringsklubben Onsdagsfonden. Strategin bygger på att följa trenden och med hög grad av riskkontroll utfärda indexoptioner baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. När Onsdagsfondens trendindikator visar positiv trend utfärdas säljoptioner, och när den visar negativ trend utfärdas köpoptioner. Därför kommer detta inlägg till stor del handla om optioner.
79299_broschyr

En innehavd köpoption innebär en rätt, men ingen skyldighet, att köpa något till ett visst pris i framtiden. Om priset på detta något, till exempel en aktie eller ett index, då stiger kommer optionen också att stiga i värde. Om kursen överstiger optionens lösenpris på dess förfallodag kommer köpoptionen att ha ett realvärde på kurs – lösenpris. Omvänt för säljoptioner. Tack vare optionens inbyggda hävstångseffekt kan en innehavd option ge en mycket hög avkastning. En option avser nämligen normalt 100 enheter av den underliggande varan, till exempel aktier eller index. Med en köpoption får man alltså rätten att köpa 100 aktier, och för den rätten betalar man en premie. Om kursen vid optionslösen är högre än lösenpris + premie har man gjort en vinst.

Optioners värde fram till lösendag påverkas framför allt av den underliggande marknadens volatilitet samt hur lång tid det är kvar till lösen. Ju mer aktien/index svänger, desto större blir ju chansen att kursen ska nå ett lösenpris och optionerna blir därför dyrare. Likaså om det är mycket tid kvar till lösen är chansen större att kursen ska nå över (eller under) lösenpris och ge optionen ett värde. Man säger att optionen har ett tidsvärde.

option_tidsvärde

Att köpa optioner kan alltså ge stora vinster till begränsad insats, men sannolikheten för stor vinst är låg. Även om man prickat in en kursuppgång med en köpoption måste ju kursen nå över lösenpriset plus den premie man betalt, senast på lösendagen. Man behöver ”tur” med både tajming och prisutveckling. Det här utnyttjar en utfärdare av optioner. Genom att utfärda en köpoption, som någon köper, tar man på sig skyldigheten att sälja en aktie/index till ett visst lösenpris. För den skyldigheten får man betalt med den premie som optionsköparen betalar. Om kursen stänger under lösenpriset på lösendagen förfaller köpoptionen med 0 i värde och utfärdaren får en vinstaffär. Man brukar säga att en optionsutfärdare säljer hopp till köparna; hoppet om att kursen ska utvecklas på ett visst sätt, över/under en viss nivå inom en given tid. Ju längre lösenpriset ligger från aktuell kurs, desto mindre blir det hoppet värt, och optionspremierna billigare.

När jag utfärdar indexoptioner i Onsdagsfonden OMX ska optionerna ha mellan 6-13 veckors löptid kvar. Dessutom väljer jag lösenpriset så att det ligger på ett avstånd från aktuell kurs som ger god marginal för kursen att röra sig, beräknat på sedvanligt sätt med 12-veckors glidande medelvärde av Average True Range.

OMX STOCKHOLM ATR 2015-06-05 30

Enklare uttryckt, ju mer kursen svänger, desto mer marginal till lösenpriset vill jag ha. Jag inväntar sedan inte lösendagen, utan köper tillbaka optionen när den sjunkit tillräckligt mycket i pris på grund av att tidsvärdet minskat. Man ska inte vara för girig utan ha ett tydligt vinstmål och sedan söka nya möjligheter. På det här sättet drar jag nytta av trenden, men är inte beroende av att kursen behöver gå i trendens riktning. Den kan till och med gå åt andra hållet, bara inte för långt. Jag handlar med sannolikheten på min sida, och drar regelbundet in vinster, även om de är små. Normalt satsar jag på att avkasta mellan 0.5-1.0% av portföljvärdet i varje position. Med omkring 20 affärer om året blir målsättningen 15% årlig värdeökning.

Nu till en högst väsentlig faktor: det finns en påtaglig och potentiellt mycket stor risk med att utfärda optioner och den aktiveras förstås om kursen går kraftigt och/eller snabbt mot min position!

stenras_vanster

Säg att jag har utfärdat en säljoption och sedan tappar börsen snabbt 5-10% på några veckor. Då kommer indexet kvickt att närma sig lösenpriset och optionen stiger kraftigt i värde. En premie på 5 kr per option kan snabbt förbytas till en köpkurs på 40-50 kr eller mer. En sådan förlust skulle radera ett stort antal affärer i utfärdade optioner, så det räcker med att det inträffar någon gång om året för att resultat ska bli riktigt dåligt. Lyckligtvis finns det gott om metoder att skydda sig mot stora förluster.

risk-vs-reward-2

Man kan gardera sig med att köpa optioner, köpa tillbaka optionen och utfärda med annat lösenpris, jobba med terminer etc. Det ligger utanför det här inlägget att beskriva dessa metoder mer ingående, men viktigt att förstå är att oavsett metod så krävs det ett stort kapital för att utfärda optioner, framför allt när det gäller indexoptioner som OMXS30. Med 10 köpoptioner på index om 1600 kommer man att hantera en underliggande storlek av 1.6 miljoner kr! En procents förändring av index motsvarar 16.000 kr. Av denna anledning ställer optionsmarknaden krav på säkerhet så att man kan hantera förväntat sämsta utfall. Dessa säkerhetskrav kan snabbt uppgå till hundratusentals kronor, som man ovillkorligen måste ha på sin depå. Dessutom är det nödvändigt att ha likvid nog att kunna hantera de situationer när utvecklingen går en emot, genom att justera positionerna, och det kräver oftast ännu mer säkerheter. Därför är ett stort kapital en viktig förutsättning för att kunna utfärda optioner, även med en bra placeringsstrategi och god riskkontroll. En annan är att inte ta för stora positioner utan använda sitt kapital klokt och alltid se till att ha goda marginaler och rörelseutrymme.

Ett annat sätt att arbeta med utfärdade optioner är att utfärda sälj- och köpoptioner på aktier för att köpa billigt och sälja dyrt. Kanske har man en nivå där man tycker att det är prismässigt tilltalande att köpa en aktie, och man kan också tänka sig att ligga placerad i den under en längre tid för att få utdelningar. Då kan man utfärda säljoptioner så att man är skyldig att köpa aktierna om kursen gått ned under lösenpriset vid lösendag. Har kursen sjunkit under lösenpriset ligger man ju med förlust, men å andra sidan var man ju nöjd med inköpspriset och kan tänka sig att ligga kvar. Dessutom har man ju fått en premie. Förfaller optionen värdelös kan man utfärda en ny säljoption.

buy-low-sell-high-gold-coins

När man har en aktie kan man utfärda köpoptioner på ett lösenpris som man tycker är ett högt värde på aktien. Skulle aktien nå lösenpriset vid optionslösen blir man tvungen att sälja aktierna, men å andra sidan har man då gjort en fin vinst. Stänger kursen under lösenpris förfaller optionen värdelös, man får behålla premien och kan sedan utfärda nya optioner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.