Onsdagsfondens bästa trendindikator

En trendindikator mäter förstås trenden: går kurserna upp, ned eller sidledes. Det är i princip de tre olika trendlägen vi kan ha. En svårighet med att mäta trenden är att avgöra vilket tidsperspektiv man har. Många pratar om primär (månader till år), sekundär (veckor till månader) och tertiär trend (dagar till veckor).

trendperiodicitet.png-for-web-large

Bild från Vinnarbyrån: http://www.vinnarbyran.se/trender.html

För en så kallad daytrader blir det förstås timmar, minuter och sekunder istället. Genom att använda glidande medelvärden kan man bedöma trenden i olika periodlängder. Ett glidande medelvärde på 200 dagar används ofta för den primära trenden, 50 dagar för den sekundära och 10 dagar för den tertiära.

Onsdagsfondens bästa – låt vara också den enda – trendindikator baseras på glidande medelvärden, faktiskt ett helt knippe av dem. De delas in i två grupper:

 • Investerare”. Sex glidande medelvärden med längre perioder (25, 30, 35, 40, 45, 50) som ger en bild av hur de mer långsiktiga aktörerna rör sig in och ut i en aktie eller en börs.
 •  ”Traders”. Sex glidande medelvärden med kortare perioder (3, 5, 8, 10, 12, 15) som ger en bild av hur de mer kortsiktiga aktörerna rör sig in och ut i en aktie eller en börs.

Tanken är att studera hur dessa två grupper av medelvärden rör sig i förhållande till varandra och därmed kunna avgöra trenden, utan att ”luras” av hur ett enskilt medelvärde rör sig. Metoden jag inspirerats av är uppfunnen av Daryl Guppy och det går att läsa om Guppy Multiple Moving Averages (GMMA) till exempel här.

329GMMA Example

Notera att jag har lite andra periodlängder än Guppy för Investerare, som jag kände var mer logiska. Det viktiga är inte exakt vilka periodlängder man använder, utan att man har en logik mellan Investerare och Traders.

Jag (och Guppy) använder exponentiella glidande medelvärden för att jag gillar hur de tar hänsyn till all historik, men lägger mest vikt vid de senaste priserna. Enkla eller viktade medelvärden går säkerligen lika bra att använda. Perioderna kan vara minuter, timmar, dagar eller veckor. Månader eller år tror jag inte är särskilt användbara om man inte har extremt långsiktig placeringshorisont….  Se upp så att du inte testar dig fram till en kombination av glidande medelvärden och periodlängder som kanske varit lyckosam historiskt men som förmodligen kommer att fungera dåligt i framtiden.

För Onsdagsfonden har jag följande regler för att avgöra trenden baserat på de 2*6 medelvärdena:

 • Om de längre investerarmedelvärdena pekar uppåt och samtliga tradermedelvärden ligger över investerarna är trenden positiv.
 • Om de längre investerarmedelvärdena pekar nedåt och samtliga tradermedelvärden ligger under investerarna är trenden negativ.
 • Om inget av ovanstående gäller är trenden neutral, det vill säga obestämd.

I ProRealTime är trendindikatorn +1 vid positiv trend, -1 vid negativ trend och 0 vid neutral trend. Jag använder uteslutande veckodata för att få en bättre bild av de stora rörelserna och undvika att påverkas av det dagliga bruset.

trendindikatorn

Som alltid gäller att en indikator som man baserar sina köp- och säljbeslut på inte är värd särskilt mycket i sig. Det viktiga är din kompletta placeringsstrategi som ska styra hur mycket du satsar och riskerar, och framför allt hur du hanterar utfallet av dina placeringar, oavsett om indikatorn visat ”rätt” eller slagit fel. Min egen erfarenhet säger att nyttan av trendindikatorer blir klart högre i mer långsiktiga perspektiv, som veckodiagram, samtidigt som man använder den för endast entry, det vill säga att göra en placering. Exiten, att avyttra en placering, görs bäst med en frikopplad exitmetod, då trendomslag kan vara väldigt hastiga och dramatiska, särskilt vid omslag till nedgång. Trendindikatorer kan då ta lite för lång tid på sig att indikera den nya trenden och man behöver bättre skydda sitt kapital.

Om du vill programmera en trendindikator hoppas jag följande kod jag skrivit i ProRealTime’s ProBuilder är till nytta.

//Assign EMA variables
EMA3=ExponentialAverage[3](close)
EMA5=ExponentialAverage[5](close)
EMA8=ExponentialAverage[8](close)
EMA10=ExponentialAverage[10](close)
EMA12=ExponentialAverage[12](close)
EMA15=ExponentialAverage[15](close)
EMA25=ExponentialAverage[25](close)
EMA30=ExponentialAverage[30](close)
EMA35=ExponentialAverage[35](close)
EMA40=ExponentialAverage[40](close)
EMA45=ExponentialAverage[45](close)
EMA50=ExponentialAverage[50](close)

//Check if GMMA Investors are positive or negative

ConditionGMMAInvestorsUp = EMA25 > EMA25[1] and EMA30 > EMA30[1] and EMA35 >EMA35[1] and EMA40>EMA40[1] and EMA45>EMA45[1] and EMA50>EMA50[1]

ConditionGMMAInvestorsDown = EMA25 < EMA25[1] and EMA30 < EMA30[1] and EMA35 <EMA35[1] and EMA40<EMA40[1] and EMA45<EMA45[1] and EMA50<EMA50[1]

//Calculate the lowest investor MA value
Temp1=MIN(EMA25,EMA30)
Temp2=MIN(EMA35,EMA40)
Temp3=MIN(EMA45,EMA50)
Temp4=MIN(Temp1,Temp2)
LowestInvestorMA=MIN(Temp4,Temp3)

//Calculate the highest investor MA value
Temp1=MAX(EMA25,EMA30)
Temp2=MAX(EMA35,EMA40)
Temp3=MAX(EMA45,EMA50)
Temp4=Max(Temp1,Temp2)
HighestInvestorMA=Max(Temp4,Temp3)

//Calculate the lowest trader MA value
Temp1=MIN(EMA3,EMA5)
Temp2=MIN(EMA8,EMA10)
Temp3=MIN(EMA12,EMA15)
Temp4=MIN(Temp1,Temp2)
LowestTraderMA=MIN(Temp4,Temp3)

//Calculate the highest trader MA value
Temp1=MAX(EMA3,EMA5)
Temp2=MAX(EMA8,EMA10)
Temp3=MAX(EMA12,EMA15)
Temp4=Max(Temp1,Temp2)
HighestTraderMA=Max(Temp4,Temp3)

//Are GMMA Trader MA values above GMMA Investors
ConditionGMMATradersAboveGMMAInvestors=LowestTraderMA>HighestInvestorMA

//Are GMMA Trader MA values below GMMA Investors
ConditionGMMATradersBelowGMMAInvestors=HighestTraderMA<LowestInvestorMA

//If less than 50 bars, do not show
IF BarIndex < 50 THEN
GMMATrend = Undefined
ELSE
//if GMMA Investor MAs are up and GMMA Trader MAs all above GMMA Investor, we have up trend
IF ConditionGMMAInvestorsUp and ConditionGMMATradersAboveGMMAInvestors then
GMMATrend=1
//if GMMA Investor MAs are down and GMMA Trader MAs all below GMMA Investor, we have down trend
ELSIF ConditionGMMAInvestorsDown and ConditionGMMATradersBelowGMMAInvestors then
GMMATrend=-1
//If not up nor down trend, trend is neutral
else
GMMATrend=0
endif
Endif
//Show the indicator in diagram window
Return GMMATrend

249 tankar om “Onsdagsfondens bästa trendindikator

 1. Mycket intressant, tackar för koden och hela inlägget!
  Kunde dock inte hitta något inlägg som beskriver exit-strategin i detalj. Den hade varit mycket intressant att få mer insikt i 🙂

 2. Tack, superkul och intressant att läsa dina inlägg. Jag har och följer en egen strategi som ligger väldigt nära din.

 3. Pingback: Vad är Onsdagsfonden? « Onsdagsfonden

 4. Pingback: Veckorapport vecka 22 2015 « Onsdagsfonden

 5. Pingback: Veckorapport vecka 23 2015 « Onsdagsfonden

 6. Pingback: När växlar man till tryggare sparande? « Onsdagsfonden

 7. Intressant med din trendindikator! Dock får jag den inte riktigt att fungera. För mig så genererar funktionen bara ett rakt streck långt nere under kurvan. Behöver jag ange några variabler i variabelrutan? Tack på förhand!

  • Hej Anders,

   Inga variabler, men du behöver göra inställningar för färg och linjetjocklek när du valt adderat indikatorn till ditt workspace. Jag har till exempel lagt till en Color Zone som målar trendindikatorn blå upp till dess värde. Dock bör inte kurvan vara rak hela tiden, i vart fall inte om du tittar på OMXS30 i veckodata de senaste åren. Det tyder på att något är fel i koden. Ser det likadant ut oavsett marknad?

 8. Den trendindikator du redovisar på förstasidan, jag har missat om du någonstans säger lite mer i detalj vilka marknader det är du baserar den på: du har ju ‘sverige’ och ‘världen’ på bilderna. Vad motsvarar det, mera exakt? (Ber om ursäkt för om detta är uppenbart via den text du skrivit ovan — jag hittar det ingenstans men min kunskap är tyvärr för låg för att verkligen avgöra detta.)

  • Tack för att du gör mig uppmärksam på brister i kommunikationen, man tenderar ju lätt att bli hemmablind! 🙂
   Sverige avser OMXS30 och världen ETF:en iShares MSCI World (URTH): http://finance.yahoo.com/q?s=urth&ql=1

   Jag ska se hur jag kan få in den informationen på ett tydligt sätt.

 9. Pingback: Veckorapport vecka 24 « Onsdagsfonden

 10. Pingback: Veckorapport vecka 25 1015 « Onsdagsfonden

 11. Pingback: Veckorapport vecka 26 2015 « Onsdagsfonden

 12. Pingback: Veckorapport vecka 27 2015 « Onsdagsfonden

 13. På vilket sätt tycker du att dina periodlängder är mer logiska än Guppys?

  • Jag tycker att Guppys hopp mellan 50 och 60 perioder för de längre medelvärdena saknar logisk koppling. 50 veckor är i princip ett helt börsår. Men det är gradskillnader som i det stora hela inte betyder något alls.

 14. Pingback: Veckorapport vecka 28 2015 « Onsdagsfonden

 15. Pingback: Veckorapport vecka 29 2015 « Onsdagsfonden

 16. Pingback: Veckorapport vecka 31 2015 « Onsdagsfonden

 17. Pingback: Veckorapport vecka 32 2015 « Onsdagsfonden

 18. Pingback: Veckorapport vecka 33 2015 « Onsdagsfonden

 19. Pingback: Veckorapport vecka 34 2015 « Onsdagsfonden

 20. Pingback: Veckorapport vecka 35 2015 « Onsdagsfonden

 21. Pingback: Kompletterad veckorapport vecka 36 2015 « Onsdagsfonden

 22. Pingback: Veckorapport vecka 37 2015 « Onsdagsfonden

 23. Pingback: Veckorapport vecka 38 2015 « Onsdagsfonden

 24. Pingback: Veckorapport vecka 40 2015 « Onsdagsfonden

 25. Pingback: Veckorapport vecka 41 2015 « Onsdagsfonden

 26. Pingback: Veckorapport vecka 44 2015 « Onsdagsfonden

 27. Pingback: Veckorapport vecka 45 2015 « Onsdagsfonden

 28. Pingback: Veckorapport vecka 46 2015 « Onsdagsfonden

 29. Pingback: Veckorapport vecka 47 2015 | Onsdagsfonden

 30. Pingback: Veckorapport vecka 48 2015 | Onsdagsfonden

 31. Pingback: Veckorapport vecka 49 2015 | Onsdagsfonden

 32. Pingback: Veckorapport vecka 50 2015 | Onsdagsfonden

 33. Pingback: Veckorapport vecka 51 2015 | Onsdagsfonden

 34. Pingback: Veckorapport vecka 52 2015 | Onsdagsfonden

 35. Pingback: Veckorapport vecka 53 2015 | Onsdagsfonden

 36. Pingback: Veckorapport vecka 1 2016 | Onsdagsfonden

 37. Pingback: Veckorapport vecka 2 2016 | Onsdagsfonden

 38. Pingback: Veckorapport vecka 3 2016 | Onsdagsfonden

 39. Pingback: Veckorapport vecka 4 2016 | Onsdagsfonden

 40. Pingback: Veckorapport vecka 5 2016 | Onsdagsfonden

 41. Pingback: Veckorapport vecka 6 2016 | Onsdagsfonden

 42. Pingback: Veckorapport vecka 7 2016 | Onsdagsfonden

 43. Pingback: Veckorapport vecka 8 2016 | Onsdagsfonden

 44. Pingback: Veckorapport vecka 9 2016 | Onsdagsfonden

 45. Pingback: Veckorapport vecka 10 2016 | Onsdagsfonden

 46. Pingback: Veckorapport vecka 11 2016 | Onsdagsfonden

 47. Pingback: Veckorapport vecka 12 2016 | Onsdagsfonden

 48. Pingback: Veckorapport vecka 13 2016 | Onsdagsfonden

 49. Pingback: Veckorapport vecka 14 2016 | Onsdagsfonden

 50. Pingback: Veckorapport vecka 15 2016 | Onsdagsfonden

 51. Pingback: Veckorapport vecka 16 2016 | Onsdagsfonden

 52. Pingback: Veckorapport vecka 17 2016 | Onsdagsfonden

 53. Pingback: Veckorapport vecka 18 2016 | Onsdagsfonden

 54. Pingback: Veckorapport vecka 19 2016 | Onsdagsfonden

 55. Pingback: Veckorapport vecka 20 2016 | Onsdagsfonden

 56. Pingback: Veckorapport vecka 22 2016 | Onsdagsfonden

 57. Pingback: Veckorapport vecka 24 2016 | Onsdagsfonden

 58. Pingback: Veckorapport vecka 25 2016 | Onsdagsfonden

 59. Pingback: Veckorapport vecka 26 2016 | Onsdagsfonden

 60. Pingback: Veckorapport vecka 27 2016 | Onsdagsfonden

 61. Pingback: Veckorapport vecka 28 2016 | Onsdagsfonden

 62. Pingback: Veckorapport vecka 29 2016 | Onsdagsfonden

 63. Pingback: Veckorapport vecka 30 2016 | Onsdagsfonden

 64. Pingback: Veckorapport vecka 31 2016 | Onsdagsfonden

 65. Pingback: Veckorapport vecka 32 2016 | Onsdagsfonden

 66. Pingback: Veckorapport vecka 33 2016 | Onsdagsfonden

 67. Pingback: Veckorapport vecka 34 2016 | Onsdagsfonden

 68. Pingback: Veckorapport vecka 35 2016 | Onsdagsfonden

 69. Pingback: Veckorapport vecka 36 2016 | Onsdagsfonden

 70. Pingback: Veckorapport vecka 37 2016 | Onsdagsfonden

 71. Pingback: Veckorapport vecka 38 2016 | Onsdagsfonden

 72. Pingback: Veckorapport vecka 41 2016 | Onsdagsfonden

 73. Pingback: Veckorapport vecka 42 2016 | Onsdagsfonden

 74. Pingback: Veckorapport vecka 43 2016 | Onsdagsfonden

 75. Pingback: Veckorapport vecka 44 2016 | Onsdagsfonden

 76. Pingback: Veckorapport vecka 45 2016 | Onsdagsfonden

 77. Pingback: Veckorapport vecka 46 2016 | Onsdagsfonden

 78. Pingback: Veckorapport vecka 47 2016 | Onsdagsfonden

 79. Pingback: Veckorapport vecka 48 2016 | Onsdagsfonden

 80. Pingback: Veckorapport vecka 49 2016 | Onsdagsfonden

 81. Pingback: Veckorapport vecka 51 2016 | Onsdagsfonden

 82. Pingback: Veckorapport vecka 52 2016 | Onsdagsfonden

 83. Pingback: Veckorapport vecka 1 2017 | Onsdagsfonden

 84. Pingback: Veckorapport vecka 2 2017 | Onsdagsfonden

 85. Pingback: Veckorapport vecka 3 2017 | Onsdagsfonden

 86. Pingback: Veckorapport vecka 4 2017 | Onsdagsfonden

 87. Pingback: Veckorapport vecka 5 2017 | Onsdagsfonden

 88. Pingback: Veckorapport vecka 7 2017 | Onsdagsfonden

 89. Pingback: Veckorapport vecka 8 2017 | Onsdagsfonden

 90. Pingback: Veckorapport vecka 9 2017 | Onsdagsfonden

 91. Pingback: Veckorapport vecka 10 2017 | Onsdagsfonden

 92. Pingback: Veckorapport vecka 11 2017 | Onsdagsfonden

 93. Pingback: Veckorapport vecka 12 2017 | Onsdagsfonden

 94. Pingback: Veckorapport vecka 13 2017 | Onsdagsfonden

 95. Pingback: Veckorapport vecka 14 2017 | Onsdagsfonden

 96. Pingback: Veckorapport vecka 15 2017 | Onsdagsfonden

 97. Pingback: Veckorapport vecka 16 2017 | Onsdagsfonden

 98. Pingback: Veckorapport vecka 17 2017 | Onsdagsfonden

 99. Pingback: Veckorapport vecka 18 2017 | Onsdagsfonden

 100. Pingback: Veckorapport vecka 19 2017 | Onsdagsfonden

 101. Pingback: Veckorapport vecka 20 2017 | Onsdagsfonden

 102. Pingback: Veckorapport vecka 21 2017 | Onsdagsfonden

 103. Pingback: Veckorapport vecka 22 2017 | Onsdagsfonden

 104. Pingback: Veckorapport vecka 23 2017 | Onsdagsfonden

 105. Pingback: Veckorapport vecka 25 2017 | Onsdagsfonden

 106. Pingback: Veckorapport vecka 26 2017 | Onsdagsfonden

 107. Pingback: Veckorapport vecka 27 2017 | Onsdagsfonden

 108. Pingback: Veckorapport vecka 28 2017 | Onsdagsfonden

 109. Pingback: Veckorapport vecka 29 2017 | Onsdagsfonden

 110. Pingback: Veckorapport vecka 30 2017 | Onsdagsfonden

 111. Pingback: Veckorapport vecka 31 2017 | Onsdagsfonden

 112. Pingback: Veckorapport vecka 32 2017 | Onsdagsfonden

 113. Pingback: Veckorapport vecka 33 2017 | Onsdagsfonden

 114. Pingback: Veckorapport vecka 34 2017 | Onsdagsfonden

 115. Pingback: Veckorapport vecka 35 2017 | Onsdagsfonden

 116. Pingback: Veckorapport vecka 36 2017 | Onsdagsfonden

 117. Pingback: Veckorapport vecka 37 2017 | Onsdagsfonden

 118. Pingback: Veckorapport vecka 38 2017 | Onsdagsfonden

 119. Pingback: Veckorapport vecka 39 2017 | Onsdagsfonden

 120. Pingback: Strategi – Chandelier – Hobbyinvesteraren

 121. Pingback: Veckorapport vecka 40 2017 | Onsdagsfonden

 122. Pingback: Veckorapport vecka 41 2017 | Onsdagsfonden

 123. Pingback: Veckorapport vecka 42 2017 | Onsdagsfonden

 124. Pingback: Veckorapport vecka 43 2017 | Onsdagsfonden

 125. Pingback: Veckorapport vecka 45 2017 | Onsdagsfonden

 126. Pingback: Veckorapport vecka 46 2017 | Onsdagsfonden

 127. Pingback: Veckorapport vecka 47 2017 | Onsdagsfonden

 128. Pingback: Veckorapport vecka 49 2017 | Onsdagsfonden

 129. Pingback: Veckorapport vecka 50 2017 | Onsdagsfonden

 130. Pingback: Veckorapport vecka 51 2017 | Onsdagsfonden

 131. Pingback: Veckorapport vecka 52 2017 | Onsdagsfonden

 132. Pingback: Veckorapport vecka 1 2018 | Onsdagsfonden

 133. Pingback: Veckorapport vecka 2 2018 | Onsdagsfonden

 134. Pingback: Veckorapport vecka 3 2018 | Onsdagsfonden

 135. Pingback: Veckorapport vecka 5 2018 | Onsdagsfonden

 136. Pingback: Veckorapport vecka 6 2018 | Onsdagsfonden

 137. Pingback: Veckorapport vecka 7 2018 | Onsdagsfonden

 138. Pingback: Veckorapport vecka 8 2018 | Onsdagsfonden

 139. Pingback: Veckorapport vecka 9 2018 | Onsdagsfonden

 140. Pingback: Veckorapport vecka 10 2018 | Onsdagsfonden

 141. Pingback: Veckorapport vecka 11 2018 | Onsdagsfonden

 142. Pingback: Veckorapport vecka 12 2018 | Onsdagsfonden

 143. Pingback: Veckorapport vecka 13 2018 | Onsdagsfonden

 144. Pingback: Veckorapport vecka 17 2018 | Onsdagsfonden

 145. Pingback: Veckorapport vecka 18 2018 | Onsdagsfonden

 146. Pingback: Veckorapport vecka 19 2018 | Onsdagsfonden

 147. Pingback: Veckorapport vecka 20 2018 | Onsdagsfonden

 148. Pingback: Veckorapport vecka 21 2018 | Onsdagsfonden

 149. Pingback: Veckorapport vecka 22 2018 | Onsdagsfonden

 150. Pingback: Veckorapport vecka 23 2018 | Onsdagsfonden

 151. Pingback: Veckorapport vecka 24 2018 | Onsdagsfonden

 152. Pingback: Veckorapport vecka 25 2018 | Onsdagsfonden

 153. Pingback: Veckorapport vecka 26 2018 | Onsdagsfonden

 154. Pingback: Veckorapport vecka 28 2018 | Onsdagsfonden

 155. Pingback: Veckorapport vecka 29 2018 | Onsdagsfonden

 156. Pingback: Veckorapport vecka 30 2018 | Onsdagsfonden

 157. Pingback: Veckorapport vecka 31 2018 | Onsdagsfonden

 158. Pingback: Veckorapport vecka 32 2018 | Onsdagsfonden

 159. Pingback: Veckorapport vecka 33 2018 | Onsdagsfonden

 160. Pingback: Veckorapport vecka 34 2018 | Onsdagsfonden

 161. Pingback: Veckorapport vecka 35 2018 | Onsdagsfonden

 162. Pingback: Veckorapport vecka 36 2018 | Onsdagsfonden

 163. Pingback: Veckorapport vecka 37 2018 | Onsdagsfonden

 164. Pingback: Veckorapport vecka 38 2018 | Onsdagsfonden

 165. Pingback: Veckorapport vecka 39 2018 | Onsdagsfonden

 166. Pingback: Veckorapport vecka 40 2018 | Onsdagsfonden

 167. Pingback: Veckorapport vecka 41 2018 | Onsdagsfonden

 168. Pingback: Veckorapport vecka 42 2018 | Onsdagsfonden

 169. Pingback: Veckorapport vecka 43 2018 | Onsdagsfonden

 170. Pingback: Veckorapport vecka 45 2018 | Onsdagsfonden

 171. Pingback: Veckorapport vecka 48 2018 | Onsdagsfonden

 172. Pingback: Veckorapport vecka 49 2018 | Onsdagsfonden

 173. Pingback: Veckorapport vecka 1 2019 | Onsdagsfonden

 174. Pingback: Veckorapport vecka 2 2019 | Onsdagsfonden

 175. Pingback: Veckorapport vecka 3 2019 | Onsdagsfonden

 176. Pingback: Veckorapport vecka 4 2019 | Onsdagsfonden

 177. Pingback: Veckorapport vecka 5 2019 | Onsdagsfonden

 178. Pingback: Veckorapport vecka 8 2019 | Onsdagsfonden

 179. Pingback: Veckorapport vecka 9 2019 | Onsdagsfonden

 180. Pingback: Veckorapport vecka 10 2019 | Onsdagsfonden

 181. Pingback: Veckorapport vecka 12 2019 | Onsdagsfonden

 182. Pingback: Veckorapport vecka 14 2019 | Onsdagsfonden

 183. Pingback: Veckorapport vecka 15 2019 | Onsdagsfonden

 184. Pingback: Veckorapport vecka 16 2019 | Onsdagsfonden

 185. Pingback: Veckorapport vecka 19 2019 | Onsdagsfonden

 186. Pingback: Veckorapport vecka 20 2019 | Onsdagsfonden

 187. Pingback: Veckorapport vecka 23 2019 | Onsdagsfonden

 188. Pingback: Veckorapport vecka 24 2019 | Onsdagsfonden

 189. Pingback: Veckorapport vecka 25 2019 | Onsdagsfonden

 190. Pingback: Veckorapport vecka 27 2019 | Onsdagsfonden

 191. Pingback: Veckorapport vecka 28 2019 | Onsdagsfonden

 192. Pingback: Veckorapport vecka 29 2019 | Onsdagsfonden

 193. Pingback: Veckorapport vecka 30 2019 | Onsdagsfonden

 194. Pingback: Veckorapport vecka 31 2019 | Onsdagsfonden

 195. Pingback: Veckorapport vecka 32 2019 | Onsdagsfonden

 196. Pingback: Veckorapport vecka 34 2019 | Onsdagsfonden

 197. Pingback: Veckorapport vecka 35 2019 | Onsdagsfonden

 198. Pingback: Veckorapport vecka 37 2019 | Onsdagsfonden

 199. Pingback: Veckorapport vecka 32 2019 | Onsdagsfonden

 200. Pingback: Veckorapport vecka 38 2019 | Onsdagsfonden

 201. Pingback: Veckorapport vecka 39 2019 | Onsdagsfonden

 202. Pingback: Veckorapport vecka 41 2019 | Onsdagsfonden

 203. Pingback: Veckorapport vecka 43 2019 | Onsdagsfonden

 204. Pingback: Veckorapport vecka 45 2019 | Onsdagsfonden

 205. Pingback: Veckorapport vecka 48 2019 | Onsdagsfonden

 206. Pingback: Veckorapport vecka 49 2019 | Onsdagsfonden

 207. Pingback: Veckorapport vecka 51 2019 | Onsdagsfonden

 208. Pingback: Veckorapport vecka 52 2019 | Onsdagsfonden

 209. Pingback: Veckorapport vecka 1 2020 | Onsdagsfonden

 210. Pingback: Veckorapport vecka 2 2020 | Onsdagsfonden

 211. Pingback: Veckorapport vecka 3 2020 | Onsdagsfonden

 212. Pingback: Veckorapport vecka 4 2020 | Onsdagsfonden

 213. Pingback: Veckorapport vecka 5 2020 | Onsdagsfonden

 214. Pingback: Veckorapport vecka 6 2020 | Onsdagsfonden

 215. Pingback: Veckorapport vecka 9 2020 | Onsdagsfonden

 216. Pingback: Veckorapport vecka 10 2019 | Onsdagsfonden

 217. Pingback: Veckorapport vecka 11 2020 | Onsdagsfonden

 218. Pingback: Veckorapport vecka 12 2020 | Onsdagsfonden

 219. Pingback: Veckorapport vecka 13 2020 | Onsdagsfonden

 220. Pingback: Veckorapport vecka 13 2020 | Onsdagsfonden

 221. Pingback: Veckorapport vecka 15 2020 | Onsdagsfonden

 222. Pingback: Veckorapport vecka 16 2020 | Onsdagsfonden

 223. Pingback: Veckorapport vecka 18 2020 | Onsdagsfonden

 224. Pingback: Veckorapport vecka 19 2020 | Onsdagsfonden

 225. Pingback: Veckorapport vecka 20 2020 | Onsdagsfonden

 226. Pingback: Veckorapport vecka 21 2020 | Onsdagsfonden

 227. Pingback: Veckorapport vecka 22 2020 | Onsdagsfonden

 228. Pingback: Veckorapport vecka 23 2020 | Onsdagsfonden

 229. Pingback: Veckorapport vecka 24 2020 | Onsdagsfonden

 230. Pingback: Veckorapport vecka 29 2020 | Onsdagsfonden

 231. Pingback: Veckorapport vecka 30 2020 | Onsdagsfonden

 232. Pingback: Veckorapport vecka 35 2020 | Onsdagsfonden

 233. Pingback: Veckorapport vecka 39 2020 | Onsdagsfonden

 234. Pingback: Veckorapport vecka 40 2020 | Onsdagsfonden

 235. Pingback: Veckorapport vecka 41 2020 | Onsdagsfonden

 236. Pingback: Veckorapport vecka 45 2020 | Onsdagsfonden

 237. Pingback: Veckorapport vecka 46 2020 | Onsdagsfonden

 238. Pingback: Veckorapport vecka 47 2020 | Onsdagsfonden

 239. Pingback: Veckorapport vecka 48 2020 | Onsdagsfonden

 240. Pingback: Veckorapport vecka 49 2020 | Onsdagsfonden

 241. Pingback: Veckorapport vecka 50 2020 | Onsdagsfonden

Kommentarer är stängda.