Är ISK alltid så mycket bättre?

Investeringssparkontot, ISK, har fått en rejäl skjuts på sistone i form av kraftigt ökat antal nyöppnade konton. Förklaringen stavas nog det låga ränteläget, vilket gör att beskattningen blir låg, i kombination med att börsen går upp och att ett ISK befriar från deklarationsbestyr.

Pink piggy bank surrounded by stacks of gold coins.

Många sparekonomer, inte minst de välkända herrarna Günther Mårder och Claes Hemberg, sjunger verkligen ISK:ns lov och har publicerat matematiska uträkningar som visar hur överlägset ISK är jämfört med sparande i vanlig depå eller fondkonto. Till exempel Hemberg hävdar att spara i ISK ger 20-30% mer i handen varje årtionde. Finns det någon anledning att ifrågasätta ett sådant påstående? Definitivt!

Beräkningar av hur mycket bättre ISK är baseras nämligen i allmänhet, och i sparekonomernas fall i synnerhet, på en antagen genomsnittlig årlig värdeökning på börsen, som ofta landar på 7-8%. Det är inget fel med den siffran om man utgår från ett väldigt långsiktigt sparande, då börsen historiskt ligger på denna avkastningsnivå över 15-20 år eller mer. Men under en sådan period kommer man förstås att vara med om både upp- och nedgångar på börsen, och där har ISK en nackdel i och med att skatten alltid faller ut oavsett värdeutvecklingen på kontot. I en depå eller på ett fondkonto betalar du bara för den vinst du verkligen gör.

För att se hur en ISK verkligen skulle ha klarat sig jämfört med ett vanligt fondkonto har jag tagit data från 1999 till och med 2014 och studerat hur ett engångsbelopp på 100 000 SEK utvecklats i en ideal indexfond som följer SIX Return Index, alltså Stockholmsbörsens utveckling inklusive bolagens utdelningar. Indexfonden har köpts både i en ISK, där jag har räknat med den genomsnittliga årliga statslåneräntan, och i ett vanligt fondkonto. Siffrorna visar vad man kunnat plocka ut netto from respektive sparform den sista börsdagen varje år, efter avkastningsskatt respektive realisationsvinstskatt.

isk_vs_fondkontoTydligt är att ISK ger ett bättre resultat än ett vanligt fondkonto i stort sett hela tiden, annat än under längre/djupare börsnedgångar. Men den sista börsdagen 2014 kunde man plocka ut ca 335 000 SEK från ISK och ca 310 000 SEK från fondkontot. På 15 år gav ISK-alternativet alltså drygt 8% i bättre avkastning än fondkontot. Inte riktigt den nivå på överavkastning som Hemberg trumpetar ut.

Utöver skillnaden i avkastning får man ta med ett visst deklarationsarbete för fondkontot. Men å andra sidan ger ett fondkonto några andra fördelar:

 • Du kan dra av för förvaltningsutgifter, som till exempel facklitteratur, analysprogram och utrustning för aktiehandel.
 • Du kan placera på många fler sätt, till exempel utfärda optioner eller blanka aktier
 • Placeringar i utländska aktier ger upphov till källskatt på utdelningar, vilket man kan få tillbaka i sin deklaration. En ISK har begränsningar i detta avseende enligt en initierad artikel på Gustavs aktieblogg.

Valet av ISK eller fondkonto bör du enligt mig göra baserat på hur du kommer att handla och inte på flåshurtiga beräkningar som baseras på tveksamma antaganden om en genomsnittlig lugn och stabil värdeökning. ISK är absolut en mycket bra sparform för många placerare, men ingen är förtjänt av att försöka sätta saker och ting i bättre ljus än de verkligen förtjänar.

Edit: uppdaterat diagram med korrekt statslåneränta, beräknad på sista räntenoteringen i november föregående år, istället för den årliga genomsnittssiffra jag felaktigt använde först, vilket uppmärksamt noterades i en kommentar. Ingen direkt skillnad på resultatet, ISK vinner nu med drygt 8% mot fondkontot jämfört med drygt 7% i föregående diagram.

8 tankar om “Är ISK alltid så mycket bättre?

 1. Vilken ISK-skatt har du räknat med, 2015 års? En korrekt beräkning skall ta hänsyns till statens upplåningskostnad i november varje år så du har rätt skatt. När räntan stiger så stiger skatten i ISK och därmed avkastningskravet för att man ska tjäna på det.

  • Nu har jag uppdaterat beräkningarna med korrekt statslåneränta, den sista novembernoteringen föregående år. Tack för ditt påpekande. Resultatet i princip oförändrat, ISK något större vinnare totalt sett.

 2. Har du något tips på hur man köper in sig på marknaden efter en nedgång. Avanza zero är väl begränsad till 25000kr/dag?

  • Hej Tobbe,

   Om du sparar i Premiepensionssystemet så är gränsen för Avanza Zero borttagen, men annars är det 25 000 kr per dag precis som du skriver. Om man vill handla med vanliga aktiefonder och har stora insättningar får man då söka sig till andra billiga indexfondalternativ, som till exempel Swedbank Robur Indexfond Sverige, SPP Aktiefond Sverige, och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Samtliga dessa har ingen övre gräns för dagliga köp vad jag kunnat få fram. Nordnet Superfonden Sverige har en insättningsgräns på 100 000 kr per dag.

   Om du snabbt vill komma in och ur marknaden är det antingen aktier direkt över börs eller ETF:er. Till exempel har ju Handelsbanken sina XACT fonder. Jag rekommenderar inte hävstångsprodukter, av den anledningen att värdeutvecklingen inte är tillräckligt transparent. Den beror ju inte endast på hur mycket indexet rört sig, utan styrs också av hur den rört sig från punkt A till B. Här finns en bra förklaring om det: http://www.xact.se/Vart-att-veta-om-ETFer/Havstangs-ETF/

   Jag skulle då välja XACT OMXS30 eller XACT OMXSB som ETF:er. De har dock förvaltningsavgifter på 0.3% och courtage på varje transaktion tillkommer.

 3. Jag tror att den förmånliga skatten på ISK är högst temporär. Vänstern kommer aldrig i långa loppet acceptera nära nollskatt på kapital och kapitalvinster.

  • Hej Henrik,

   Ja, skatteregler har ju ofta ändrats, men det sker oftast med ordentlig framförhållning. Så om inte Sveriges ekonomi kraschlandar så tror jag inte att man behöver vara orolig för snabb ”konfiskation” av ens pengar, utan man kommer att ha tid att skydda sig.

Kommentarer är stängda.