Världens bästa trendindikator

barn-ungdomar

Hur avgör man bäst börstrenden? Fråga ett barn! De har enkel och ren uppfattning om vad som är upp, ned eller sidledes. Barn tittar på en kurva och kan på några sekunder, utan förutfattade meningar, avgöra vilken riktning den just nu har. Vuxna gillar ofta att komplicera saker, i tron att algoritmer bättre kan avgöra det vi som barn kunde identifiera snabbt och säkert.

När man för fram åsikten att en framgångsrik väg när det gäller placeringar på börsen är att utnyttja trender och tajma marknader möter man rätt ofta invändningen att inte ens experterna klarar av det, så varför skulle du och jag. Jag tror att de flesta experter ägnar sig åt navelskådande som resulterar i komplicerade analyser och diagram som nedan, där man inte har en chans att se skogen för alla träd.

komplicerad_graf

Diagram från http://www.marketoracle.co.uk

Trendanalys handlar om att identifiera vilken trend vi har nu, inget mer. Det innebär inte att förutspå var kurserna är i morgon, nästa vecka eller nästa år. Inte heller hur ”stark” och långvarig trenden är, eller sannolikheten att den bryts eller fortsätter. Trendanalys är placeringsstrategins carpe diem.

Även om man nu skulle ha hittat världens bästa trendindikator i form av en komplicerad algoritm är det ingen garanti för framgång. Utan en placeringsstrategi som styr när man tar hem vinster och begränsar förluster (ingen indikator är hundraprocentig) kommer man förr eller senare att befinna sig på riktigt djupt vatten.

Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för Stockholmsbörsens OMXS30-index, dag för dag. Visst är det enkelt att se var kurserna stiger och sjunker? Stigande bottnar och lägre toppar, klassiska trappsteg i upp- respektive nedåtgående trend.

omx_daily

Det kniviga med trender är att de kan uppstå i olika periodlängder. I diagrammet ovan har ju kurserna rört sig uppåt sedan maj 2012, men inte utan avbrott för rekyler. Det är här tidsperspektivet kommer in. För en placerare som är kortsiktig och vill avsluta affärer från någon dag till några veckor är det förstås de korta trenderna som är intressanta. För den mer långsiktige placeraren spelar små rekyler mindre roll, annat än som kanske bra köplägen i en längre trend.

Så mycket som jag försöker att bara studera kursutvecklingen för att känna in trendläget så finns det ändå en algoritm som jag tycker fungerar bra som en trendindikator och som fungerar även när barnen gått och lagt sig: glidande medelvärden. De har länge använts inom många olika områden för att underlätta att se trender.

glidande_medelvärden

Bild från http://www.skepticalscience.com

 

Även här kan man djupdyka i olika parameterval och tolkningssätt, men låt oss endast studera dem med ett par konkreta exempel.

För att visualisera trender av olika periodlängd kan man använda flera glidande medelvärden med lite olika längd. Diagrammet nedan visar fyra medelvärden med periodlängderna 22, 66, 132 samt 264 dagar. De är inte slumpmässigt valda utan representerar månad, kvartal, halvår och år, uttryckt i börsdagar.

omx_daily_4_moving_averages

 

 

Ju längre periodlängd ett glidande medelvärde har, desto starkare jämnar det ut kursutvecklingens rörelser. Man brukar prata om att medelvärdets eftersläpning ökar.

Avslutningsvis min favorit vad gäller att studera trend: veckodiagrammet. Här med samma periodlängder som dagsdiagrammet ovan, men översatt till veckoformat, det vill säga 4, 12, 26 och 52.

omx_weekly_4_moving_averages

 

Veckodiagram ger en tydligare bild av kursutvecklingen, där det dagliga bruset till viss del försvinner.

Inget av diagrammen ovan ska användas för att avgöra exakt var man ska köpa eller sälja. Trendindikatorer används som sagt för att avgöra vad trenden är just nu, och för att påminna om vad du inte ska göra. Till exempel bör du inte köpa i en nedåtgående trend, och inte sälja i en uppåtgående. Men vad du köper, hur mycket du köper och när du säljer är något du ska ha regler för i din placeringsstrategi, tillsammans med en plan för hur du går in igen när du gått ur marknaden, för att ta hem en vinst eller begränsa en förlust.