Klart du ska försöka tajma marknaden

Som småsparare får man ofta rådet att vara långsiktig därför att det är lönlöst att försöka tajma sina placeringar. Det hänvisas ibland till undersökningar som på olika sätt visar att långsiktiga placerare får bättre avkastning än de som byter fonder och/eller aktier mer eller mindre frekvent. Nu finns det förstås en mängd sätt att vara långsiktigt respektive ”tajmare”, så hur man bedömer vilken strategi som är den vinnande beror i vanlig ordning på hur och när man jämför.

buffet

Warren Buffett

tajma_marknaden

Synsk

Jag förespråkar likväl å det varmaste tajming för allt sparande, kort som långsiktigt, av två enkla anledningar:

  • Börsen rör sig i trender, vilket går att utnyttja, särskilt de större, mer långsiktiga rörelserna.
  • En börsnedgång strax innan du ska ta ut de sparade pengarna alternativt flytta dem till säkrare placeringsformer kan minska värdet rejält. Nedgångar på 40-50% är inte ovanliga.

Notera att jag inte nämner något om avkastning. Att en aktiv placerare per automatik slår en långsiktig tror jag lika lite på som omvänt. Det beror helt och hållet på hur deras placeringsstrategi ser ut, hur de klarar av att följa den, och framför allt under vilken tidshorisont man mäter. Däremot är det per definition så att en långsiktig placerare tvingas förlita sig på tur med tajmingen, eller kanske snarare frånvaro av otur med densamma, för att avkastningen ska bli god. Slaget om avkastning torde varit ointressant för den som till exempel stått inför pensionering i samband med börsfall likt vi hade senast 2008.

börsras

Att tajma marknader missförstås ofta som att man söker den perfekta metoden att förutspå framtiden och alltid välja rätt tidpunkt eller rätt fond/marknad. Det är naturligtvis en utopi och långt från sanningen. Många gånger läser och hör man också argument som ”tänk om man säljer och sedan fortsätter börsen upp”, eller ”man kommer säkert att köpa för tidigt och få vara med om ytterligare nedgångar, småsparare blir alltid blåsta.”

Grunderna i konsten att tajma marknader är att våga att ha fel och kunna hantera det. Att följa trender med vilken indikator som helst innebär att man har en träffsäkerhet på i bästa fall 50-60%. Med andra ord, sannolikheten om det blir en vinst eller förlust är endast marginellt högre än att singla slant. Men när det blir fel så är det bara att komma igen. En försäljning som visade sig vara för tidig löser man med att köpa in sig igen, och omvänt vid ett för tidigt köp. Kostnaderna som då uppstår är att se som en försäkring mot långvariga och/eller branta kursfall.

Ett konkret exempel på en placeringsstrategi som bygger på att tajma marknader är förstås Onsdagsfonden. Nedanstående diagram visar OMX i veckoperspektiv, från 1990 och till idag, med trendindikatorn och köp/sälj-tidpunker markerade. Under omkring 23 år skulle man utfört 25 affärer – köp och sedan försäljning. Det är 50 transaktioner, eller  drygt två om året i snitt. Att tajma marknader behöver inte vara synonymt med högfrekvent handel, även om det som synes finns perioder av osäkerhet i trenden då man utför ett antal transaktioner på kort tid.

tajma_marknaden_onsdagsfonden