Lägg gärna alla ägg i samma korg, om du kontrollerar korgen

Som fondsparare återkommer råden ”se över din risknivå” och ”sprid dina risker”. Men vad är egentligen risk? Enligt den förhärskande uppfattningen i finansindustrin är det ett mått på hur värdet i fonden varierar. Man tittar på hur fonden utvecklats historiskt och mäter variationen med olika statistiska mått.

Vad du sedan ska göra är mer oklart, men det är viktigt att ”ha en bra balans och god riskspridning” som Fondkollen så hurtigt uttrycker det. Om du väljer fonder som enligt finansexperter har ”hög risk”, så kommer förstås värdet på ditt fondinnehav att variera mer än om du väljer fonder med ”låg risk”. Ett vanligt sätt att mäta risknivån i fonder är den så kallade standardavvikelsen. Den visar då hur mycket fondens avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen under en period. Låg standardavvikelse = låg risk, och vice versa.

fonder

Fond X har standardavvikelsen 0% i exemplet ovan, medan fond Y har 12%. Vilken skulle du välja? Detta är förstås konstruerade extremfall, men syftet är att visa att standardavvikelse inte är meningsfull som riskindikator.

Hur ska man då se på risk? En sökning på Wikipedia ger följande:

Risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse.
Motsatsen, ett mått på de gynnsamma konsekvenserna, kallas för chans.”

”Begreppet risk kan ses som en funktion av:

En sammanvägning av konsekvens och sannolikhet är alltså en vanligt förekommande beskrivning, men det finns dock i dagsläget ingen allmänt accepterad definition av risk.

Inte mycket heller där att stödja sig på när man ska se över sin risknivå i sina fonder eller andra placeringar. Vad sägs om att tillämpa lite hederligt sunt förnuft och prata om risk i termer av att gå back i placeringen? Om jag efter 10 års sparande i fonder fått se mitt kapital minska med 10% har det varit en uppenbar risk. Problemet är att denna risk bara går att se i backspegeln, och för att se över sina risker måste man hantera det osäkraste som finns, nämligen framtiden.

kristallkula

Att byta från en aktiefond till en annan med målet att få ned risknivån är fruktlöst. Aktiemarknader är stark ihopkopplade med varandra och det är i stort sett omöjligt att hitta en aktiefond som går plus när de stora börserna är inne i negativ trend. Blandfonder följer också aktiemarknaderna upp och ned, om än med lite mindre svängningar. Månadssparande i aktiefonder låter bra i teorin, men ger ingen riskspridning i praktiken på grund av utjämningseffekten.

Det enda sättet du kan kontrollera din risk när det gäller placeringar är genom att styra det enda du kan påverka, nämligen dina egna handlingar. Därför råder jag dig att utmana det vanligaste rådet och göra tvärtom: lägg alla dina ägg i samma korg, men var noga med att kontrollera korgen själv.

ägg_i_korg

Vad innebär då det? Jo, i tider av positiva börser ska du ligga fullt investerad i aktiefonder. Du kan välja en aktiefond eller flera, men alla äggen ska i samma korg, aktiekorgen. Du sitter lugnt kvar med korgen, oavsett dagliga svängningar, fram till dess att din placeringsstrategi säger till dig att byta ägg från aktiefonder till korta räntefonder eller banksparande. Detta kan till exempel ske efter att börserna vänder ned till negativ trend, eller efter att dina fonder från en toppnivå minskat med en bestämd nivå där du kliver av.Vänder börserna upp igen byter du återigen ägg till aktiefonder.

Här brukar fondbolag och andra förespråkare av långsiktigheten protestera och hävda att det inte går att tajma marknader. Och visst, att alltid köpa billigt och sälja dyrt är omöjligt i längden. Men att köpa dyrt och sälja dyrare är betydligt enklare. Det är ingen avancerad modell att förutsäga marknader vi pratar om, utan en enkel trendindikator som tar sikte på de större rörelserna. Framför allt är vi beredda på att trendindikatorn slår fel då och då. När så sker accepterar vi omaket och eventuella kostnader förknippade med fondbyten och ser fram mot nästa steg.

Genom att lägga alla ägg i samma korg slipper du sätta dig in i komplicerade resonemang om standardavvikelser, ratings, beta, Sharpe-kvoter etc. som finansindustrin är så förtjust i att räkna fram och marknadsföra som svaret på hur man ska placera. Alla dessa beräkningar baseras på historisk utveckling och säger ytterst lite om den framtida utvecklingen. Marknaderna rör sig som de gör, de går inte att påverka. Det enda man med rimlig träffsäkerhet  kan bedöma är om marknadstrenden är upp, ned eller neutral.

omx_weekly_2014-04-06

Om en fond kommer att gå upp eller ned i framtiden är till nästan uteslutande del beroende av hur marknaden utvecklas, och inte av någon hemlig formel som fondförvaltarna sitter med. Därför är det bättre att agera på i vilken fas marknaden befinner sig snarare än att försöka välja rätt fond. Ett rationellt fondval för att välja rätt ägg är att välja fonder som följer den underliggande marknaden väl och har låg avgift: indexfonder med andra ord.

Annonser

2 tankar om “Lägg gärna alla ägg i samma korg, om du kontrollerar korgen

    • Hej Vantage,

      Tack för din kommentar. Det är ju alltid omöjligt att veta när en trend kommer att brytas, så min inställning är att köra på så länge trenden är intakt, oavsett om ens indikator säger att den nyss bildats eller hållit på i flera månader. Går man in och får se trenden bryta ned så får man skjuta ut sig och ta den smällen. Det är priset man får betala för möjligheten att vara med i alla trender. Trendföljning handlar mestadels om att ha mental förmåga att ta de positioner som ens indikator och andra regler i placeringsstrategin säger, mindre om att ha den bästa indikatorn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.