Placera som Onsdagsfonden

Nej då, jag har inte fått hybris och önskar se alla placera på samma sätt som jag gör. På en marknad finns det plats för alla typer av köpare och säljare, men nu tänkte jag beskriva Onsdagsfondens placeringsstrategi att utfärda indexoptioner i OMXS30 lite mer konkret. För de som inte har full koll på vad en option är citerar jag följande från Wikipedia:

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Optioner utgör finansiella instrument och ingår i familjen derivatinstrument. De är förknippade med mycket hög risk för både utställare och innehavare.

Så om jag köper en köpoption i OMXS30 med lösenpris på 1400 och slutmånad i september skaffar jag mig alltså rätten att när som helst ”köpa” OMXS30 på indexnivån 1400, fram till slutdagen i september. Om index vid slutdagen ligger över 1400 har jag förmodligen gjort en vinst; under 1400 förlorar jag det jag köpte optionen för, den så kallade premien. För mer detaljerad information om optioner rekommenderar jag till exempel Finansportalen.

Optioner är populära att köpa, då de kräver lite kapital och kan ge hög avkastning på kort tid. Om man har fel i sin marknadsbedömning förlorar man hela det satsade kapitalet, vilket är det som gett optioner ryktet som riskfyllt. Men som i alla finansiella placeringar är det inte instrumentet som är riskfyllt utan hur den strategi som man tillämpar är utformad.

Från de som investerar i aktier hörs ofta kritik mot så kallade spekulanter, vilka beskrivs som kortsiktiga risktagare som profiterar på marknadsrörelser snarare än företagande och utveckling. Min syn på placeringar är att vi alla i grund och botten är spekulanter. Trots allt krävs det kursuppgångar eller utdelningstillväxt för att vi ska få en bra avkastning. Skillnaden ligger endast i de metoder vi använder och den tidshorisont vi har.

spekulation

Optioner är ett viktigt instrument för att kontrollera risk, och det är inte mer spekulation att köpa eller sälja optioner än att göra detsamma med en aktie.

En viktig del av optioner är tidsvärdet. Även om OMXS30 ligger under köpoptionens lösenpris så har optionen ett värde så länge slutdagen inte nåtts. Det finns ju alltid en sannolikhet att börsen ska nå en viss kursnivå, hur avlägsen den än kan vara. Om index är oförändrat kommer optionen att tappa i värde dag för dag, då det blir mer och mer osannolikt att lösenpriset ska uppnås.

option_tidsvärde

Tack till finansportalen.se

En utfärdare av optioner låter tiden arbeta för sig och säljer (ställer ut) optioner som man inte har. Därmed får man in premien för optionen och kan nöjt se optionen förfalla värdelös så länge index inte går över (under för säljoptioner) lösenpriset före slutdagen. Men här finns det en uppenbar risk att index rusar eller rasar under optionens livslängd och når fel sida av lösenpriset. I det fallet kommer utfärdaren att åka på en riktigt stjärnsmäll om man inte vidtar åtgärder. I teorin är utfärdarens risk obegränsad – om man utfärdar köpoptioner – men det gäller endast för den passive utfärdaren.

A man dressed as a city gentleman walks across a tightrope in London's financial district

 

På grund av den teoretiska risken (det finns också andra skäl) ställer optionsbörsen krav på säkerhet när man utfärdar optioner, säkerhetskrav som kan uppgå till 100.000 kr eller mer för en position. Detta är skälet  till att utfärda optioner ”naket” anses så riskfyllt: tänk att riskera säkerhetskravet på 100.000 kr för att få in premien på 10.000 kr! Återigen är det dock placeringsstrategin som styr risken och inte positionerna i sig.

För Onsdagsfonden utfärdar jag säljoptioner när trenden är positiv och köpoptioner när trenden är negativ. Jag säljer alltså ”hoppet” om att börsen ska ändra trend under optionens livstid. För det får jag en premie och får ställa upp med en rejäl säkerhet som reserveras från depåkapitalet. Om börsen står still eller rör sig i trendens riktning kan jag köpa tillbaka optionen för ett lägre pris och får en vinst. Om börsen rör sig motsatt min bedömda trend blir optionen mer värd och jag får vidta åtgärder.

trend

Har man bara kapital nog kan man lösa de flesta situationer, men ibland får man förstås göra en exit och ta en förlust. Det viktiga är att ta hem vinsterna kvickt nog så att man minimerar risken för att drabbas av en kraftig marknadsrörelse i motsatt riktning vad man förutsett. Kan jag köpa tillbaka optionen för en tredjedel av vad jag sålde den för så gör jag det – en utfärdad option på kurs 9 kr som köps tillbaka på 3 kr ger en vinst på 600 kr per optionskontrakt.

Den stora fördelen med att utfärda optioner är i mina ögon att det ger utrymmet att ha fel. Om jag tror att börsen ska stiga för att trendindikatorn säger positiv trend så är jag inte beroende av att den gör just det. Börsen kan stå still eller till och med gå ned en del utan att mina positioner påverkas. Rör sig börsen kraftigt kommer reaktionen på mina utfärdade optioner att också bli kraftig, och då gäller det att placeringsstrategin säger vad som ska göras. Genom att löpande ta och stänga positioner får jag en jämnare värdeutveckling jämfört med att passivt sitta kvar i aktier.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s