Veckorapport vecka 19 2011

Vi lägger en – jämfört med föregående – lugnare vecka på de finansiella marknaderna bakom oss. OMXS30 steg med +0.7%. Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För Onsdagsfonden Sundry sjönk andelsvärdet med -0.9% till 136.28. Sedan årsskiftet är utvecklingen +6.2%. Portföljrisken är låga 5.2%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut. Efter ”utrökningen” i vecka 18 då råvarumarknaden gjorde en minikrasch så har nu de flesta positioner stängts och fonden är inne i en återhämtningsfas. Många marknader är också inne i trendlös period, efter kraftiga rekyler. Den kraftigt ökade volatiliteten drar också ned aktiviteten genom att minska antalet kontrakt i varje ny position. Ett önskat beteende i placeringsstrategin och tecken på att riskhanteringen fungerar väl.

För övriga resultat, se Fondresultat.

I Onsdagsfonden PPM:s marknader skedde inga förändringar i veckan.