Veckorapport vecka 18

Så gjorde den starka trenden med fallande dollar och stigande råvarupriser på stället halt. Guld, silver och olja sjönk som stenar i takt med att dollarn steg. De finansiella marknaderna rör sig för tillfället mycket synkroniserat, vilket är ett tecken på överlikviditet i systemet. USA:s enorma kapitalinjektioner är en förklaring. Men det är bara att gilla läget och agera på vad som händer.

För Onsdagsfonden Sundry var det en svart vecka där i stort sett alla positioner rekylerade kraftigt, och flertalet avyttrades. Andelsvärdet backade med hela -8.3%, efter en ”perfect storm” i torsdags då värdet minskade med -4.3%. Ändå så innebär detta ”bara” att två veckors kraftig uppgång raderats, och andelsvärdet är fortfarande +7.1% sedan årsskiftet. Portföljrisken är låga 6.0%, det vill säga, så mycket skulle andelsvärdet backa om alla positioner gick maximalt dåligt och stoppades ut.

Att värdet förändras så mycket på en vecka väcker naturligtvis frågetecken. Man ska komma ihåg att de tidigare uppgångarna varit kraftiga, och att en rekyl mycket väl skulle kunna svepa över hela linjen, vilket nu inträffat. Jag är ändå nöjd med hur placeringsstrategin fungerar: positioner har avyttrats innan vinster vänts till förlust. Till exempel har långa positioner i silver stängts i takt med att priset backat. I veckan gick silver ned med 27%. Utan robusta regler för hur man agerar på en sådan marknad dröjer det inte länge innan man får slut på kapital.

OMXS30 backade med -0.4% i veckan.  Trenden i dagsdata är fortsatt positiv, liksom veckotrenden.

För övriga resultat, se Fondresultat.

OMXS30 noterade i veckan en ny högsta kurs jämfört med de senaste fem veckorna. Därmed köps andelar i XACT OMXS30 i Onsdagsfonden Duo på måndag.

I Onsdagsfonden PPM har vi fått en övergång från positivt till neutralt trendläge för Indien och Kina, varför dessa fonder avyttras. Följande beställning läggs idag: