Risk och reward är viktigt för alla

En gammal sanning om placeringar är att avkastningen ökar i proportion till den risk man tar. Svårigheten är att förstå vilken risk man tar och avgöra vilken avkastning man ska sikta på. Sambandet mellan risk/reward är mycket betydelsefullt och viktigt för oss alla som placerar pengar, oavsett om det är i fonder, långsiktigt aktieägande eller kortsiktigt tradande.

Jag har tidigare skrivit om detta, och det finns flera utmärkta artiklar på nätet om hur man beräknar sin risk, önskad vinst och kvoten däremellan. Till exempel:

Vad du måste veta för att bedöma din risk/reward är följande:

  • Din sannolikhet för att en placering ska sluta med en vinstaffär.
  • Risken du tar i varje placering. Det förutsätter att du har en stop loss som du respekterar. Kalla risken för R. Om en placering slutar med en förlust blir förlusten alltså 1 R. Är du en så kallad långsiktig investerare som köper och behåller blir din risk lika med din ingångskurs.
  • Den avkastning du siktar på alternativt din bedömning av vad varje vinstaffär genererar, uttryckt i multipel av din risk, R.

Sannolikheten för att en placering ska sluta med vinst kan du bedöma på grundval av din historik av placeringar, alternativt så gör du en uppskattning. För en trendföljande placeringsstrategi är sannolikheten till vinst mellan 40-60%. Har du en ”superindikator” som nästan alltid har rätt ligger träffsäkerheten kanske på upp till 80-85%. Gör du 10 fondköp under ett år kan du räkna med att 5 av dem kommer att ge dig vinst, som en tumregel.

För att dina placeringar då ska ge dig ett noll-resultat som sämst så måste du minst sikta på en risk/belöningskvot på 1 * R. 5 av 10 fondköp ger dig då en vinst på 5*1*R=5R, och 5 fondköp ger dig en förlust på 5*1*R=5R. Summan blir 0. Men om man tittar på varje placering så kommer en del förluster att vara större än 1R och en del vinster att vara mindre än 1R. Därför behöver du också fundera på hur många av dina vinstaffärer som verkligen når upp till vinsten 1R. Även här kan du studera din historik, eller som tumregel anta att hälften av dina vinstaffärer når upp till 1R. Det innebär att du i praktiken behöver sikta på att uppnå en vinst på 2R för varje placering, för att du ska nå genomsnittet på 1R över året.

För att avgöra vilken multipel av R du ska sikta på för att uppnå din önskade avkastning behöver du också göra en uppskattning på hur många affärer du gör per år, och veta hur mycket R är i procent av ditt kapital. Säg att jag för varje placering riskerar maximalt 2% av kapitalet. Jag räknar med att kunna slutföra 12 affärer under ett år. Varje affär har 50% chans att bli en vinnare. Den genomsnittliga vinsten är 2R och den genomsnittliga förlusten är 1R. Då blir resultatet 6*2*R-6*1*R=6R. Avkastningen på kapitalet blir 6*2=12%. För att uppnå detta resultat behöver jag  vid varje placering sikta på att uppnå 4R, eftersom 50% av mina vinster slutar på 2R eller bättre. Du kan göra om denna beräkning från andra hållet, genom att utgå från önskad avkastning och se vilken kombination av antalet affärer, risk per placering och vinstmål du behöver.  Du kommer att märka att höga avkastningskrav ställer stora krav på din placeringsstrategi. 

Matematiken är i grund och botten rätt enkel, och jag hoppas att räkneövningarna inte avskräcker någon från att grundligt analysera utfallet av placeringarna. Att bedöma framgången i termer av belöning i förhållande till risk är en synnerligen nyttig övning som får dig att sätta realistiska mål.