Att vara PPM-rådgivare

I en artikel i Privata Affärer idag tar Sofia Ullerstam upp fenomenet med PPM-rådgivare. I takt med att allt fler får PPM-pengar att förvalta och många känner olust eller ointresse för fondvalen har marknaden öppnats upp för rådgivare. Kritiken mot dem handlar ofta om att de tar betalt utan krav på resultat, samt att de bidrar till lägre avkastning genom att öka antalet fondbyten. Det här tar också Ullerstam upp, och tycker att kraven på rådgivarna bör skärpas.

 Det är hög tid att ställa krav på PPM-förvaltarna. De borde självklart, precis som andra investeringsrådgivare, vara skyldiga att informera om risker och göra en individuell bedömning av varje sparares situation.

Det är lovvärt, men jag tror inte att en privatperson är redo att släppa in en PPM-rådgivare i sin ekonomiska verklighet. Man har ofta mer än tillräckligt med att säga nej tack till diverse erbjudanden om genomgångar av privatekonomin som det är. För den som funderar på att anlita PPM-rådgivare handlar det om att köpa en tjänst, den att få en bättre avkastning på sitt sparande än man kunnat få själv. Förhoppningsvis är man införstådd med att fonder alltid innebär risk, och att man inte garanteras positiv avkastning, men det är nog inte fel med hårdare krav på att rådgivarna ska låta det framgå tydligt i sina erbjudanden.

 Det är lättare att hålla med Ullerstam om följande:

Glöm inte att rådgivarna i första hand är ute efter att tjäna pengar. Den som har störst intresse av att det går bra för dina investeringar är alltid du själv.

Det borde finnas möjligheter för rådgivare med annorlunda profil. Om jag skulle etablera en rådgivningsverksamhet skulle jag bygga in krav på kvalitet och resultat i avgiftsmodellen. Säg att mina råd under året givit en avkastning på 15%, och att Premiesparfonden nått upp till 8%. Då har jag gett min kund en nytta på 8%, av vilken jag skulle få 10% i provisionsbaserad avgift. Med ett PPM-kapital på 50.000 kr skulle jag då dra in 400 kr. Om mina råd skulle ha lett till samma eller sämre avkastning än Premiesparfonden skulle jag inte få någon ersättning alls. Som tjänsteleverantör vill jag lita på min förmåga att leverera resultat. Kan man inte det är fasta intäkter enda alternativet, men det känns bättre att leva efter devisen ”kundernas framgång är min framgång”.

Denna avgiftsmodell löser förstås inte problemet med massiva fondbyten. Men att man ska kunna byta fonder så ofta man vill anser jag vara en rättighet för alla PPM-sparare. Om ens egen eller rådgivarens strategi bygger på täta byten så ska man självklart få tillämpa det. Det känns knepigt att få PPM att framstå som en resurs som alla äger och som man måste vara rädd om. Vi har fått denna konstruktion för att vi ska kunna påverka våra framtida pensioner, och då är det upp till var och en hur man vill förvalta sitt kapital, det är våra pengar. Man måste få lov att byta en fond om ens egen eller rådgivarens marknadssyn har ändrats, utan en massa sura kommentarer från förvaltare om att det kostar pengar. Det tillhör marknadsmekanismerna och det är bara att gilla läget för de som ska administrera hela härligheten. Att avkastningen sjunker ett par procent är ett billigt pris för förmånen att kunna överge en marknad som kanske går ned med 20% eller mer.

 Med en resultbaserad avkastning behöver rådgivaren förstås uppgift om summan av PPM-sparandet, vilket en del kan dra sig inför. Men då finns det ju gott om andra alternativ! 🙂

16 tankar om “Att vara PPM-rådgivare

 1. Jag håller med dig med att en sådan PPM-rådgivning känns mycket mer tilltalande än en där PPM-rådgivaren får på kronan lika mycket betalt oavsett portföljens utveckling.

  Däremot att systemet (dvs vi andra) ska stå för notan när du eller din rådgivare väljer att byta fonder varje vecka håller jag inte med om. Som jag förstått det drar frekventa fondbyten ner den totala avkastningen för alla andra ganska rejält (ett par procent på 30-40 års sparande kan bli mycket tillslut). Enkelt löses detta såklart med att varje person själv står för kostnaden för sina egna byten. Har du en strategi där du byter fonder ofta bör du få en så pass mycket bättre avkastning att du även har råd att betala kostnaden som skapas i systemet istället för att låta alla andra stå för notan.

  • Linus, tack för din kommentar! Jag håller inte med om synen på PPM-pengarna som någon kollektiv resurs. Varje PPM-sparare har fått sitt konto och val att göra för att förvalta sina pensionspengar efter eget gottfinnande. Pengar som var och en tjänat ihop till tack vare pensionsavsättningar från lön. Systemet är sedan uppbyggt på fonder, och där finns det många olika val man kan göra. Att vilja begränsa en strategi med aktiva byten tycker jag inskränker på valfriheten på ett oacceptabelt sätt. Fondbolagen talar i egen sak om hur negativt detta blir för dem, för det är naturligtvis bekvämast om pengarna står inne länge i deras fonder så de får maximalt med förvaltningsavgifter.

   Rent praktiskt finns det förstås ingen möjlighet att fondbyte varje vecka skulle ge något vettigt resultat i längden, med tanke på de 4-6 dagar som går åt för fondbyte. Men oaktat frekvens så anser jag att om PPM-spararna vill anlita rådgivare och de får resultat av sina strategier så är det något som fondbolagen och PPM får anpassa sig till. Och vart ska man annars dra gränsen? Är den som byter fonder två gånger per år med och orsakar förluster för mer långsiktiga sparare? Eller fyra gånger per år?

   Det går också att ifrågasätta kostnaderna, med tanke på de utmordentligt pressade courtagen som fondbolagen betalar, samt den möjlighet man har att justera NAV-siffran efter att brytpunkten passerats och alla ordrar ska jämkas samman. Men här har jag inte kunnat få fram alla fakta, det vore intressant med en oberoende uppskattning av vad en omsättningshastighet utöver det normala medför i form av kostnader i relation till fondförmögenheten.

 2. PPM är trots allt ett pensionssystem som alla löntagarna delar på, oavsett om man hade föredragit andra placeringar eller inte. I systemet har vi kraftigt begränsat investeringsvalen till X antal fonder, vilket man också kan ha åsikter om (som du skrev om i ditt senaste blogginlägg).

  Om nu dina frekventa byten innebär en kostnad för fonderna som systemet bygger på, vem bör då betala den? Varken PPM eller fondförvaltarna lär vara speciellt pigga på det och då återstår valen att alla andra PPM-sparare betalar eller att du själv betalar. Min personliga åsikt är att det är bättre att varje sparare står för sina egna kostnader än att lämpa över det på kollektivet, då det alltid tenderar att bli dyrare för alla i slutändan med ett sådant system.

  • För fonder är det alltid en kostnad så fort någon säljer eller köper andelar. Om vi bortser från PPM ett tag så skulle ju inte någon komma på tanken att i en aktiefond kompensera långsiktiga sparare för de kortsiktigas tätare byten. I vart fall inte mer än de mekanismer som redan finns i form av till exempel säljavgifter för andelar som behållts kortare än en månad. Nu är PPM speciellt, då det samlar så mycket kapital till förhållandevis få fonder. Dessutom jagar många aktiva sparare och rådgivare trender i form av bästa fonder och/eller marknader, varför fenomenet blir mer påtagligt. I en vanlig fond hade jag tvärsäkert sagt att som andelsägare får man acceptera spelets regler och köpa lägre avkastning om fondens omsättningshastighet ökar. I PPM är det mer tveksamt, det håller jag med om. Samtidigt kan jag inte acceptera en konstruktion där jag förhindras eller i vart fall bestraffas för att jag vill undvika kapitalförstöring genom att lämna en fond i tider av negativ trend. Min frekvens av fondbyten lär nog max hamna på 10-15 per år, fördelat över fyra till fem fonder.

   Jag tror som sagt att PPM behöver justera för den grundläggande paradoxen att fonder inte är avsedda för aktiv förvaltning men att vi pensionssparare uppmuntras att söka avkastning och vara aktiva. Kan vi få till ett system inom PPM som gör det möjligt att snabbt kliva in och ur marknader så kan de traditionella fonderna få leva i mer lugn och ro.

   • Man skulle t ex kunna tänka sig en lösning liknande courtage på aktiehandel. Såvida handel i fonderna innebär en betydande del av kostnaderna för fonden så tycker jag det vore rimligt att man åtminstone i PPM står för den kostnaden personligen. Detta ska såklart innebära att PPM kan pressa ner förvaltningskostnaderna med motsvarande värde, annars är det ju en ren förlustaffär för oss sparare. En (i min värld mycket låg) courtagekostnad varje gång man byter fond skapar inte någon onödigt stor inlåsningseffekt, utan fördelar endast kostnaderna mellan spararna på ett bättre sätt. 10-15 byten per år bör inte bli mycket pengar så som jag tänker det, däremot aktiva förvaltare som byter innehavet varenda vecka för att imponera på en ointresserad sparare skulle helt tappa sin ”edge” med ett sådant system.

   • I PPM är det inte möjligt att ha så täta fondbyten som varje vecka, då varje fondbyte tar 4-6 arbetsdagar. Jag tror heller inte att det i första hand är frekvensen som är problemet, utan det som skapar problemet är ”Följa-John-principen”. Många aktiva fondsparare, liksom rådgivarna, ringar in en liten skara fonder som presterar bra för tillfället. När en marknad viker, till exempel vid finansiell/politisk obalans i, låt oss säga Ryssland, kommer många att sälja betydande antal andelar i två eller tre av de mest framgångsrika Rysslandfonderna, för att istället satsa på ett fåtal andra fonder som ”flocken” bedömer har bäst potential. En straffavgift på fondbyten behöver alltså inte alls bli vare sig särskilt precis eller verkningsfull.

    Att följa trenden är i princip att följa John, och det är den princip jag själv tillämpar. I stor skala, på ett snävt urval fonder, så kommer det att innebära höga omsättningstal för vissa fonder under korta tidsperioder. Det är svårt att ta höjd för, och visst kan man se det som en extraordinär kostnad som de som passivt sitter kvar får vara med och dela på. Den principen gäller i alla fonder, både inom och utom PPM. Att vi PPM-sparare vill skydda vårt kapital och satsa vårt sparande där vi tror det mår bäst är viktiga grundprinciper som jag inte anser ska beskäras av konservativa aktiefonder. Därför behövs det alternativ.

    Jag skulle också vilja se mer inslag av indexfonder i PPM, även sådana där man kan placera om man tror att marknaden står inför en nedgång. Här har fondbolagen mycket att göra om man konstruktivt vill söka lösningar till dagens problem

   • Det är möjligt att en courtageavgift som jag föreslog inte slår så jämnt som jag tänkte att det ska göra utan man får hitta en annan lösning just på grund av flockbeteendet du nämner. Får fundera vidare på en ultimat lösning på problematiken, för jag anser fortfarande att dagens lösning lämnar mycket att önska.

   • Linus, då kan vi verkligen ta varandra i hand! Helt klart behöver systemet reformeras, för problemen vi ser idag kommer bara att eskalera. En bytesavgift skulle ändå få betydelse, för då kan en fond kompensera sig för de courtage och spread-kostnader som uppstår då aktier måste säljas för att täcka uttagen. Alltså blir den negativa effekten för långsiktiga fondsparare mindre. Där får jag ge dig rätt!

 3. PPM RÅDGIVAREN redovisar vissa inehav på sin hemsida
  Nr 313742 Länsförsäkringar fastighetsfond 60%
  Nr 721035 Carnegie Swedish Small Cap 40%

  I sin egen portfölj ägen han 50& i vardera…..

  Han kanske är rädd att han skall ligga efter de andra som följer honom?

  Sen tar han 1188 kr per år för råd han inte själv följer som han skriver på sin hemsida.

  Surt sa räven

  • Ja & dessutom byter han en dag innan han skickat ut informationen via sms & mail.

   Detta för att han själv skall få den uppgång som flödet ger PPMRÅDGIVAREN Mats Svensson

 4. Minus 7% efter att ha följt Mats Svenssons råd hittills i år. Uselt är bara förnamnet.
  Nej blir inte resultatet bättre kan man lika gärna lägga pengarna nån annanstans.
  Man blir så frustrerad…:-(

  • Har du betalt pengar för att få placeringshjälp ska det förstås löna sig. Samtidigt är ett kvartal inte särskilt lång tid när det gäller sparande som PPM, där trögheten är ganska stor. Jag tycker man får se på årsavkastningen, eller i vart fall halvårsavkastningen innnan man gör en jämförelse. Min PPM-strategi har inte heller gått starkt i år, men där måste man ha lite tålamod. Trendföljning på veckodata är segare när kurserna slår fram och tillbaka.

 5. F-n också…
  Så har man alltså valt SGAM Gold fond och ser att den rasat som ett korthus.
  Nu ligger mitt resultat på -8% hittills i år (2011)
  Det känns inte bra, Mats Svensson, som driver ppmrådgivaren har sannerligen INTE lyckats speciellt bra i år.
  Vet inte längre om jag vågar följa hans råd.
  Tjänsten är ju inte direkt gratis…:-(

 6. Då har man genom att följa ppmrådgivaren Mats Svensson
  tappat 27% på kontot…
  Känns som han behöver rycka upp sig för att lyckas
  hamna på plus i år.
  Han har drygt två månader på sig…tror ni han lyckas? 😦
  (Det kan väl inte bara varit tur tidigare år?)

 7. Presentationen på avkastningen visas inte på ett särskilt aktivt och tydligt sätt. Vissa månader är avkastningen i % bortplockad och man ser bara den totala summan sedan start. Minst en gång i månaden ska årets avkastning presenteras tycker jag, om det ska ge ett seriöst intryck.

  Nä, det sket sig 2011 när han bytte hemsida med bilder på ljusklädda par som utövar yoga på stranden och de stoltserade med att de hade någon med avancerad militär bakgrund med i företaget. Samtidigt som det blev ett aktiebolag. Det tidigare lilla personliga företaget presterade bra, de hade säkert inte så bra koll på vilka kunder som betalat, men han var i takt med marknaden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.