Portfolio heat

Ett mycket bra sätt att kontrollera sin risk på är genom att beräkna ”portfolio heat”, eller portföljrisk. Den definieras som det kapital du skulle förlora om du var tvungen att stänga varenda position på dess exitnivå, stop loss eller vinstexit. Genom att beräkna portföljrisken får du fram det verkliga värdet på din portfölj, det kapital du har om alla marknader går dig maximalt emot.

Som med annan riskkontroll bygger portfolio heat på att man tillämpar stop loss och vinstexit. Gör man inte det tvingas man beräkna risk enligt diverse teoretiska mått, som standardavvikelse eller någon av ”grekerna” (alfa, beta, gamma). Det kan säkert vara en intressant övning, och jag ska utan omsvep erkänna att min styrka inte ligger i att beräkna risk enligt finansiell teori. Däremot är jag en jäkel på att beräkna vad jag kan förlora och sätta begränsningar för tillåten förlust. Risk är för mig sannolikheten att förlora pengar i kombination med storleken på det kapital jag kan förlora. Det är vad riskhantering handlar om i mina ögon.

Portfolio heat beräknar du alltså genom att för varje position beräkna vad du skulle förlora om kursen skulle gå till aktuell exitnivå. Det bästa är att beräkna portfolio heat per marknad, till exempel OMXS30, guld, olja, USD/EUR. Sedan kan du sätta ett tak för vilken maximal portfolio heat du vill tillåta per marknad. Du anger med andra ord din tolerans för värdeminskning på ett tydligt sätt.  För Onsdagsfonderna har jag satt taket för portfolio heat per marknad till tre gånger tillåten risk per position. För Onsdagsfonden Sundry tillåter jag till exempel  att 1,25% av portföljvärdet riskeras i en position. Tillåten portfolio heat per marknad blir då 3,75% av portföljvärdet. Man kan också gå vidare och sätta ett tak för vilken total portfolio heat man tolererar, alla marknader summerat. Här beror taket på hur hög grad av diversifiering man arbetar med, alltså om man handlar på marknader som rör sig mer eller mindre beroende av varandra. Max 20-25% av portföljvärdet är en bra tumregel.

Vad uppnår man då med att begränsa portfolio heat? Börja med motsatsen, vad skulle hända om du nonchalerade portfolio heat? Du skulle kunna fylla på massor med positioner i en och samma marknad. Kanske har du ett system som bara låter dig utöka positioner när marknaden går i rätt riktning? Det är förstås bra, men vad händer om du till exempel köper en massa aktier under några månaders stabil positiv börstrend, och sedan börsen tvärvänder brant nedåt på bara några dagar? Ditt portföljvärde kan då snabbt minska och i värsta fall tappar du alla upparbetade vinster. Även om du har en god metod för att begränsa förluster (stop loss) och ta hem vinster så är risken stor för allvarlig kapitalerosion.

Genom att införa ett tak för hur mycket portfolio heat du accepterar kommer antalet positioner att begränsas. Värdeutvecklingen blir lugnare när du sänker risknivån. Du kommer dessutom att upptäcka att du ibland kommer att avyttra positioner endast för att taket för portfolio heat överskrids. Det händer när exitnivån inte riktigt hänger med kursen i rätt riktning. Om du beräknar dina stop loss baserat på marknadens volatilitet (rekommenderas varmt) så inträffar detta när marknaden går åt rätt håll, men volatiliteten stiger. Det är inget konstigt utan tvärtom ett uttryck för att prisutvecklingen skapar en för stor risk för din portfölj, även om dagsutvecklingen ser trevlig ut. I det läget ska du avyttra positioner så att du kommer under taket och håller din risknivå. Du får alltså ett komplement till stop loss och vinstexits, nämligen risknivåbaserade avyttringar.

I denna situation har nu Onsdagsfonden Sundry kommit, då marknaden för naturgas sjunkit (=gått i rätt riktning) ordentligt, samtidigt som volatiliteten ökat något. Därför avyttrar fonden idag en position för att dra ned på risken.

4 thoughts on “Portfolio heat

  1. Jag noterar att de flesta av dina fonder förlorat mot index den senaste månaden. Även mina trendstrategier visar upp motsvarande siffror. Jag funderar på hur man kan komma runt detta men har inget svar. Får förmodligen acceptera denna typ av effekt i ett trendföljande system med relativt kort placeringshorisont.

    Men det retar mig ….

  2. Mja, det är två av fem fonder som gått sämre än OMXS30 i år, men relativa jämförelser är bara intressanta i teorin! 🙂

    Kan man inte tolerera ett sämre resultat under perioder av lågtrendande marknader så är det svårt att tillämpa trendföljning. Vinsterna tas ju hem under en ganska koncentrerad del, när trenderna är både tydliga och uthålliga. Och att ta förluster är ju ofrånkomligt för en trendföljare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s