Ny position

Efter gårdagens kraftiga börsfall så signalerar nu trendindikatorn åter nedtrend och därför har Onsdagsfonden denna onsdag sålt OMXS30 CFD. Nyheterna i placeringsstrategin gör att antalet kontrakt minskades något, samt att en ny, fullstor position inte kan tas nästa vecka om inte index fortsatt nedåt. Den tillåtna maximala marknadsrisken är numera 3,0% och i och med dagens position är den uppe i 2,0%.

Nedanstående bild visar hur trendindikatorn ser ut i veckoperspektiv. De vita graferna är lite längre glidande medelvärden som ger en bild av hur lite mer långsiktiga aktörer handlar. Som synes har de agerat ganska entydigt efter att börsen ska ned, sedan februari/mars i år. Den rekyl som inträffade i april och maj förändrade inte de mer långsiktiga aktörernas beteende. I veckoperspektiv talar det mesta för att den negativa trenden fortsätter, men hur länge och hur djupt är förstås omöjligt att svara på. 

De magenta-färgade linjerna är lite kortare glidande medelvärden och ger följdaktligen en bild av hur de mer kortsiktiga aktörerna agerar. Så länge dessa medelvärden ligger under de längre så är den negativa trenden ohotad.

OMX veckodiagram med trendindikatorn

OMX veckodiagram med trendindikatorn

Så, nu har jag redovisat lite teknisk analys och grafer, det verkar av någon anledning alltid väcka större intresse än viktigare komponenter som marknadsval, position sizing och exits. Men dessa är svårare att visualisera på ett vettigt sätt, och med en kursgraf med en indikator kan man ju alltid få utlopp för sin mentala förkärlek för att hitta mönster och alltid vilja ha rätt! 🙂

Om någon är intresserad av mer djuplodande analyser av trendindikatorn så är det bara att surfa till www.guppytraders.com eller googla på GMMA och Daryl Guppy. Upphovsmannen heter nämligen så, och det finns mycket material om hur man kan utläsa information av GMMA (Guppy Multiple Moving Average). Faktiskt handlar det mesta om att avläsa marknadssentimentet och inte om att hitta köp- eller säljsignaler. Guppys fokus är att i trendföljande trading är det viktigaste att utnyttja sannolikheter och han menar att genom GMMA får man en fördel när det gäller att bedöma om en trend är stark, eller på väg att brytas eller till och med slå om.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 tankar om “Ny position

 1. GMMA påminner mycket om ”fishnet” som var i hetluften för några år sedan men som det varit ganska tyst om sedan dess.
  Det går tydligen trender i trendföljande indikatorer också.

  GMMA ger tydliga och fina diagram (liksom fishnet) och de verkar lätta att följa. Problemet uppstår när det blir ett skarpt läge och man måste besluta sig att köpa eller sälja. Vilket av alla dessa medelvärde ska man i det läget lägga mest vikt vid? När bryter de korta igenom de långa?

  Jag kan tänka mig att signalerna är väldigt tydliga så länge som det inte föreligger ett skarpt läge men i samma ögonblick som jag ska besluta mig blir de många medelvärdena bara förvirrande. Kan det vara så?

  Kanske har jag fel.

 2. Haha, visst går det trender i analysverktygen också, tekniskt såväl som fundamentalt. Under milleniumyran var det ju tillväxt och ”burn-rate” som gällde i den fundamentala analysen, ibland är fokus på p/e-tal eller kassaflöde. Trendföljning innebär ju att man måste ha ett sätt att bedöma om vi har en trend och i så fall vilken riktning den har. Glidande medelvärden är en gammal och beprövad ansats, men kan lika lite som någon annan teknik garantera att man hamnar rätt. De flesta trendföljande indikatorer har en träffsäkerhet på 40-50%, inte bättre än slumpen.

  Jag använder glidande medelvärden i form av GMMA som ett sätt att identifiera trenden. Indikatorn ger inga signaler utan är en trafiksignal, en setup. Grönt ljus innebär att jag går lång varje onsdag, rött ljus så går jag kort och gult ljus så står jag utanför. Det finns aldrig några tveksamheter om i vilket läge indikatorn befinner sig. Eftersom jag kallt räknar med att marknaden av och till går mot mina positioner så har jag klara metoder för när jag avyttrar dem. Jag använder ALDRIG indikatorn för att avgöra vad jag ska göra med en befintlig position.

  Återigen så är setup och entry (köp- och säljsignaler) det minst viktiga i en placeringsstrategi. Många letar efter den perfekta indikatorn som ska leda till framgång, men den existerar inte. För en trendföljande trader gäller det att acceptera att man kommer att vinna ungefär lika ofta som man förlorar och anpassa övriga metoder efter det. Där har man ett vinnande koncept. Konkret innebär det att man får ta hänsyn till hur ofta man får signaler och vilken träffsäkerhet de har när man utformar sina regler för position sizing och exits.

Kommentarer är stängda.