Att starta en fond

En av mina livsdrömmar är att driva ett fondbolag med fonder som är till för spararen.

Så lyder inledningen i min beskrivning av Onsdagsfonden. Dags att bli lite mer konkret med planen för att realisera drömmen. Har jag en tillräckligt vass affärsidé, kan jag leverera vad som krävs, hur ser vägen till att starta en fond ut ?

Ett förslag på affärsidé: att erbjuda en fond som ger andelsägare god avkastning oavsett marknadsklimat, och skyddar insatt kapital.

Tanken är alltså att en andelsägare ska kunna sälja delar av eller hela sitt innehav när han eller hon så vill, utan att riskera att kapitalet gröps ur av en börsnedgång som tar flera år att komma ifatt. Med god avkastning menar jag att fonden ska ge en årlig avkastning på minst 20%. Affärsidéen innebär att fonden blir en specialfond, eller hedgefond. Som jag tidígare skrivit så tror jag på en prestationsbaserad ersättning, där fondbolaget tar 20% av avkastningen. Ingen fast förvaltningsavgift ska utgå. Dessutom ska resultatmarginalen för fondbolaget bara få uppgå till en viss nivå, säg 15%. Överskjutande vinst, som ju indikerar för höga intäkter, ska delas ut till fondandelsägarna efter varje år.

En förutsättning för att affärsidén ska hålla är att min placeringsstrategi har en så kallad edge, att jag har en systematik som gör det möjligt att skapa den avkastning jag siktar på. Jag skulle kunna lägga ned tid och ansträngningar på att redovisa historiska test av strategin, men har istället valt att i bloggen visa hur den slår i verkligheten. Det ger en mer osminkad bild och alla har möjlighet att se hur placeringarna förvaltas dag för dag. 

Jag är novis vad gäller att starta och driva ett fondbolag. Men jag inser att det kommer att krävas investeringar, bra kontakter, tillstånd från Finansinspektionen, rådgivning, etc. Vägen till att starta ett fondbolag tror jag ser ut så här:

 1. Utveckla och verifiera placeringsstrategin
 2. Skaffa ett track-record
 3. Söka kontakter och rådgivare
 4. Paketera placeringsstrategin till ett fondpaket (modifiera investeringsstrategin till att passa en fonds storlek: lägre risknivå, fler marknader etc.)
 5. Söka kapital för att starta fondbolag
 6. Dra in löften om insättningar till ett första fondkapital
 7. Bilda fondbolaget: få in folk med branscherfarenhet i styrelsen, köpa in tjänster som behövs, ordna nödvändigt regelverk
 8. Söka tillstånd från Finansinspektionen
 9. Starta fondbolaget: rekrytera eller konsultinköp, IT-system, lokaler, marknadsföring

Tidshorisonten för planen har jag bara vaga begrepp om. Just nu känner jag mig klar med steg 1 och i gång med steg 2. Rimligen tar det något år innan jag har ett track-record att visa upp för potentiella investerare och rådgivare. Så det får bli den närmaste milstolpen, att få fram ett resultat för utvärdering och ”införsäljning”.

Den som har kunskaper eller åsikter om fonder och fondbolag generellt och hur man startar ett fondbolag i synnerhet är väldigt välkommen att delge dem!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

15 tankar om “Att starta en fond

 1. Jag vill inte ta död på din kreatitivitet, men ett bra sätt att planera en fond är att ha realistiska mål! Att ha ”absolut avkastning” samtidigt som fonden ska ge ca 20 % per år finns inte på den här jorden!

  Absolut avkastning borde komma upp i statsräntan (minst) och kanske ge aningen bättre vissa år. 20 % per år innebär antingen ofantlig tur, ofantligt risktagande eller så räknar man endast bra börsår. Ingen fond klarar den avkastningen på sikt, utan ca 8-10 % är ett mer rimligt mål.

  Annars är det väl bara att köra igång. Håller du 20 % per år och samtidigt garanterar kapitalet så lär du få en hel del placerare…

 2. Tack för din kommentar, all konstruktiv kritik är alltid välkommen!

  Lite begreppsförvirring för mig. Med absolut avkastning menar jag att fonden ska ge 20% avkastning över ett år, till skillnad från relativ avkastning, där en aktiefond t.ex. ska gå 5% bättre än jämförelseindex.

  Det finns flera exempel på fonder som klarat att leverera bättre än 20% under en lång tid. 8-10% är ju vad aktieindex på en stabil marknad växt med historiskt årligen över tiden, så det känns som ett väldigt defensivt mål för en fond som inte behöver utgå från index.

  För min handel i OMXS30 räknar jag med att minst ta 20 positioner per år. Vidare bedömer jag att utfallet av varje position har en 50/50-chans att bli en vinnare/förlorare. Varje förlustaffär innebär att jag förlorar min initiala risk (R). Varje vinstaffär innebär att jag vinner två gånger min initiala risk (2 R). Då drar jag in 20 R och förlorar 10 R, d.v.s. 10 R totalt på ett år. Satsar jag 2% av kapitalet per position så blir det 20%. Detta är medveet lågt räknat och jag använder alltså målet för reward/risk till 2/1, vilket inte heller känns särskilt utmanande.

  I en fond skulle jag satsa på fler marknader och minska risken till max 1% av kapitalet för varje position.

  Du får hålla koll på mina resultat framöver så får du se vilka nivåer jag når och till vilken risk! 🙂

 3. Warren Buffet är i stort sett den enda som presterat över 20% i snitt per år över en längre tidsperiod, men inte ens han klarar av 20% varje år utan har doppat till omkring nollan några år.

  • Warren Buffet har slått börsindex med ca. 20% under så gott som alla investerare vilket är närmare 30% i snitt per år om man räknar index på 10% i snitt över tiden.

 4. Jag kollar på morningstar.com och räknar till drygt 260 amerikanska hedgefonder som över 5 år har en genomsnittlig avkastning på 20% eller bättre. Det är förstås ett relativt kort tidsintervall, men det är svårt att hitta mycket bättre data, då statistik om hedgefonder är väldigt omgärdad av knepig amerikansk lagstiftning.

  Det är inte heller givet att alla dessa fonder har klarat 20% avkastning varje år, en del kan säkert ha ett eller flera ”tokbra” år, och sedan något mer mediokert.

  I sin bok Trend Following visar Michael Covel en tabell med trendföljare, både fonder och individuella traders, som nått en årlig avkastning på mellan 11-31% under åren 1993-2003. Sju av de 23 trendföljarna han tar upp klarade en avkastning på mer än 20%.

  Visst är det ett offensivt mål att nå 20% avkastning, men jag har analyserat min strategi och kommit fram till att det ska gå att nå. Resultaten får visa om jag har rätt eller fel.

 5. 5-10 år är inte mycket att komma med när det gäller ”lång sikt”. 260 fonder av 5000 är inte heller fler än att det mer rör sig om tur, enstaka succéår och en fantastisk period att investera i aktier än ett system som konsekvent kommer fortsätt leverera 20% i snitt.

  Visst ska man ha ambitioner och jag vill inte sticka hål på dina, men du kanske skulle skärskåda dina jämförelseobjekt och dina egna planer innan du slår fast dem.

  Om du når 10% i snitt över 10-20 år och aldrig gör mer än 5% förlust över ett år så kommer du tillhöra den översta percentilen av fonder.

 6. Håller som sagt med om att 5 år inte är en så lång tid, men 10 år är ju faktiskt ett tidsspann som innehåller minst två rejäla konjunkturextremer.

  Helt rätt att det gäller att ha realistiska mål. Men att nå 10% i snitt över 20 år har ju en genomsnittlig aktiefond med medelrisk kunnat göra, dock inte med högst 5% förlust något år. Därför vill jag sätta målet högre, men kanske är det så att för att kunna skydda kapitalet så måste jag dra ned på ambitionen vad gäller absolut avkastning. Mitt främsta mål är att skapa en fond som inte ska erodera kapitalet lagom till dess att andelsägaren vill ta ut det, alltså att minimera värdeminskning över ett år.

  Jag har förvisso gjort beräkningar och test med min strategi, men jag avvaktar förstås utfallet av fonden på lite längre sikt för att eventuellt revidera målen.

 7. Frågan är om det är realistiskt att erbjuda provisionsbaserad avkastning och garanteradavkastning som jag tolkar ditt inlägg?

  Helt klart bra för spararna iallafall.
  Som det är nu är det absurda avgifter hos banker och andra aktörer.

 8. Någon garanterad avkastning kan jag förstås inte lova, men målet är att uppnå en absolut avkastning på 20% årligen. Kanske är det för offensivt, återstår att se. Men om jag ska ge mig in i fondbranschen ser jag det som sunt förnuft att mina framgångar styrs av hur bra jag lyckas förvalta kapitalet.

 9. Härligt med nya entusiaster! Jag vill inte dämpa din optimism, men eftersom ingen annan fond som är öppen för vanliga sparare/investerare lyckats med detta under en längre tid (+ 10 år) så är det vetenskapligt bevisat att det är omöjligt.

  Men tyvärr är läget ännu värre: eftersom amerikanska FED har låst in oss i en historiskt sett unik lågräntepolitik, är framtiden synnerligen dyster och oviss. En avkastning på 5 % för 2012 och 2013 anses idag som formidabel. Om någon skulle kunna utlova, dvs garantera 5 % säker avkastning efter avgifter för de närmaste två åren, 2012 och 2013, skulle alla kasta sig på denna fond. Marknaden fungerar så idag, att den som lovar 5 % bluffar, det vet alla som är i branschen. En helt annan sak är vad alla ”rådgivare” säger, det vill säga förklädda försäljare. En riskfri avkastning idag ligger kring 5 % på 10 års basis, men då kan du inte ta ut några avgifter. Och den bank som utlovar detta kan gå i konkurs.
  Den lågräntepolitik vi hamnat i p g a FED:s agerande, kan endast skapa en hyperinflation,den kommer, förr eller senare. Troligen redan om två – tre år. Då kommer världen att uppleva en ekonomisk krasch som vi aldrig någonsin upplevt tidigare. 30-talets kris kommer att vara en liten vårbris jämfört med den tsunami som då kommer att utplåna tusentals banker och finansinstitut. 100 investerade enheter kommer plötsligt – i bästa fall – vara värda 20-40 enheter.

  Eller bli helt värdelösa.
  Detta beror på att USA/FED hela tiden trycker pengar, precis som tyska riksbanken gjorde på 20-talet, men i ett helt annat syfte. Tyska riksbanken gjorde detta för att bli av med det krigsskadestånd som Tyskland orättmätigt tilldömts i Versailles-freden, men FED gör det för att upprätthålla en levnadsstandard eller budget som inte håller .

  Den makroekonomiska situation vi befinner oss i är historiskt sett unik och kuslig, den liknar ingenting hittills – därav också svår att förutspå effekten av.
  Om jag vore du och verkligen ville skapa en värdebeständig investering skulle jag satsa på jord och skog. Det är den enda tillgång som idag är värdebeständig.
  Jag har varit med i femtio år, började investera omkring 1962.

  Mvh
  Martin

 10. Pingback: Living the dream « Onsdagsfonden

 11. Pingback: Vad krävs för att starta en fond eller fondbolag? | PageZone

Kommentarer är stängda.